Inimesed istuvad öösel valgust kiirgavas indiaanitelgis

Valguse ootus

Valguse ootus on aasta kõige pimedamal ajal toimuv loodus- ja kultuuriloo programm, mis mõtestab läbi saadavate emotsioonide, kogemuste ja teadmiste meie ajaloolist pärimust, kus inimesed ja loodus on olnud tihedalt seotud. Programm on heaks võrdlusmaterjaliks tänapäeva jõulude tähistamise kommetele.

Programmi eesmärgid:

  • Teadmiste süvendamine pärimus- ja kultuuriloost talviste maarahvapühade näitel (pööripäevad, hingedeaeg, toomapäev)
  • Looduses toimuvate muutuste märkamine (pööripäevade tähtsus ning tähendus)
  • Tutvumine talvise metsaga – räägime taimedest ja loomadest

Sihtgrupp: lasteaed, algklassid, põhikool

Grupi suurus: kuni 25 last

Ajaline kestus: 2,5 tundi

Toimumise aeg: detsember, peale koolitunde (või soovi korral ka nädalavahetusel)

Õppekeel: eesti keeles

Programmi läbiviija: 1 looduskooli juhendaja

Toimumise koht: retk toimub Muraste looduskooli õuel püstkojas ja kõrvalasuvas parkmetsas

Lisainfo: selga ilmastikule vastavad riided ja soojad saapad (programm toimub täies mahus õues), kaasa piknikusöök (palume eelistada loodus- ja tervisesõbralikku toitu, soovitavalt igal lapsel oma seljakotis). Rajal ei ole võimalik liikuda ratastooliga.

Ootused õpetajale: tutvustada õpilastele eelnevalt programmi teemat ning asukohta. Võimalusel alustada teema tutvustaisega juba koolis, et looduses liikudes oleks õpilastel võimalus omandatud teadmisi rakendada praktikasse. Peale retke toimumist jätkata teema läbimist koolis. Korrata nähtut/kuuldut. Kaasasoleva õpetaja roll programmis on retkejuhi toetamine suhtlemises õpilastega. Programmi ajal abistab õpetaja üldise korra hoidmisel.

 

Sisu kirjeldus:

Sissejuhatus lõkke ääres, 30 min

Tervitusring

Eesseisva programmi tutvustus

Retkejuht uurib grupilt, mida retkelised juba sellest teemast koolis on teada saanud ja mida nad ootavad retkelt

Mis on pööripäevad ja miks nad olulised on?

Erinevused ja sarnasused tänapäevase ja ajaloolise pärimuskultuuriga (jõulude tähistamise näitel)

Teema käsitlus 1,5 tundi

Mida loomad talvel teevad? Kuidas nad metsas liiguvad?

Taimed läbi loomade toidulaua, meisterdamise taimed

Aja arvestamine ja tööde seotus loodusega pärimuskultuuris

Pime aeg ja müütlised olendid rahvapärimuses

Regilaul

Vanarahva vanasõnad ja mõistatused pööripäeva aja kohta

Siduda praktiline looduse tundmine ja koolis õpitu

Retke teises pooles on 15-30 min söögipaus, mis toimub püstkojas.

Kokkuvõte ja lõpuring looduskooli õuel ja püstkojas, 30 min

Jõulutoidud

Pööripäevakombed

Kokkuvõtva ringi lõpus jagame ka õpetaja ja lastega koduülesannet, mis aitab metsas õpitut paremini kinnistada ning koolis õpituga paremini seostada.

 

Mängud:

Vägikaika vedamine

Soolakaalumine

Kukevõitlus

Kindamäng

 

Seosed õppekavaga:

Programm toetab kultuuri-ja väärtuspädevuste, sotsiaalse ja kodanikupädevuse, enesemääratluspädevuse, õpipädevuse ja suhtluspädevuse kujunemist.

Annab teadmisi ja kogemusi aastaaegade vaheldumise ja nende tähendusest ja olulisusest nii tänapäevases kui ka pärimuskultuuris.

 

Kvaliteedimärgis: Programmile on antud kvaliteedimärgis Murakas – “Läbimõeldud programm” (https://www.ekhyhing.ee/tegevused/kvaliteedi-tagamine/kvaliteedimargis)