Mees õpetab lapsi vibu laskma

Kiviaeg Murastes

Inimesed tulid Eesti aladele kohe peale jääaja lõppu ning jää taandumist umbes 11 000 aastat tagasi. Ajarännaku käigus mõtiskleme, mis tung tõi siia esimesed kütid ja korilased. Milliseid oskusi ja teadmisi nad loodusest vajasid, et siinses kliimas ellu jääda? Kuidas ja millest tehti igapäevased tööriistad? Proovime, kuidas töötab vibu nii jahil kui tule süütamisel. Kes ja kuidas on kiviaja inimeste elu uurinud ning milliseid jälgi on leitud Muraste ümbrusest ja kogu Eestist? Looduskooli õuel uurime, milline võis välja näha kiviaja inimese koda (ehk kodu) ning arutleme, millise jälje on kiviaja inimesed meisse jätnud.

 

Programmi eesmärgid:

 • Arendada õpilastes looduse tunnetamise ja märkamise oskust

Tunnetada, milliseid oskusi looduses ellujäämiseks vajasid inimesed kiviajal – hääletu liikumine, kõikide meelte kasutamine, söödavate ja mittesöödavate taimede, marjade ja viljade eristamine

 • Saada juurde ajalooteadmisi

Saada teada, kuidas tänapäeva arheoloogid uurivad kiviajal elanud inimeste eluolu. Proovitakse võrrelda, kuidas on inimeste elu muutunud kiviajast alates ning kas kõik toimunud muutused on teinud inimeste elu paremaks.

 • Proovida olla sama osav kui kiviaja inimene

Aduda, milline tehnoloogiline arsenal ning millised teadmised ja oskused olid kiviaja inimese kasutuses jahipidamiseks, riietumiseks, lootsiku ja koja ehitamiseks ning sisustamiseks.

 

Sihtgrupp: 1.-9. kl

Grupi suurus: kuni 25 last

Ajaline kestus: 3-3,5 tundi

Õppekeel: eesti keel

Programmi läbiviija: 1 looduskooli juhendaja

Programmi toimumise aeg: lumevabal ajal kevad-sügis

Toimumise koht: retk algab looduskooli lähedalt Suurupi külast Kallaku teelt, kulgeb mööda rannikut ja klindi serva ning lõpeb Muraste Looduskooli õuel. Liigutakse ka metsas, kus sissetallatud rajad puuduvad.

Lisainfo: selga ilmastikule vastavad riided (programm toimub täies mahus õues), märja ilma puhul jalga kummikud, kaasa piknikusöök ja -jook (palume eelistada loodus- ja tervisesõbralikku toitu, soovitavalt igal lapsel oma seljakotis). Rajal ei ole võimalik liikuda ratastooliga.

Ootused õpetajale: Ideaalsel juhul täiendab programm koolitunnis õpitut vahetult peale (või ka enne) muinasaja teema käsitlemist koolis. Peale retke toimumist korrata nähtut ja kuuldut koolis. Kaasasoleva õpetaja roll programmis on retkejuhi toetamine suhtlemises õpilastega. Programmi ajal abistab õpetaja üldise korra hoidmisel.

Vahendid: vibud-nooled, tuletegemise puur.

 

Sisu kirjeldus:

 • Sissejuhatus 15 minutit. Sissejuhatuse eesmärgiks on eelseisva retke kohta info jagamine ning ajarännakuks õige meeleolu loomine läbi mängulise „kiviaega sisenemise“. Retkejuht tutvustab universaalset kiviaja inimese looduses käitumise meelespead, et õpilastel oleks teada, milliseid käitumis- ja ohutusreegleid tuleb õpperetkel järgida. Retkejuht uurib osalejatelt, mida nad eelseisvast teemast juba varem on teada saanud.
 • Rännak mere äärde ja läbi metsa kestusega 150-180 minutit

Õppemeetoditena kasutame erinevaid tunnetus- ja liikumismänge, lugude rääkimist, märkamismänge.

Peamised teemad, mida kiviaja teemalise metsaretke jooksul käsitleme:

  • Looduses käitumine ja orienteerumine.
  • Küttimine ja korilus – mida leida metsast hamba alla?
  • Eduka jahipidamise eeldused – täpsusvisked ja/või vibulaskmine. Jahipidamine vanasti ja tänapäeval, selle olulisus loodusliku tasakaalu seisukohalt.
  • Rändkivid ja -rahnud – kust need on tulnud, millal ja mis materjalist need on?
  • Puuliikide õppimine.
  • Miks oli vanasti oluline looduse tundmine? Kas see on ka tänapäeval oluline?
 • Kokkuvõte: retke lõpp-punktis looduskooli õuel püstkojas 15 minutit. Kokkuvõtva ringi lõpus jagame ka õpetaja ja lastega koduülesannet, mis aitab metsas õpitut paremini kinnistada ning koolipingis õpituga paremini seostada.

 

Seos õppekavaga:

I kooliaste:

2.1.4.3. Organismid ja elupaigad

2.1.4.10. Minu kodumaa Eesti

II kooliaste:

2.1.6.8. Pinnavormid ja pinnamood

2.1.6.15. Elukeskkond Eestis

2.1.6.17. Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis

Ajalugu: 2.2.1. Muinasaeg

III kooliaste:

2.1.9.4. Elus- ja eluta looduse seosed

2.2.4.9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse

2.3.4.3. Pinnamood

 

Kvaliteedimärgis: Programmile on antud kvaliteedimärgis Murakas – “Läbimõeldud programm” (https://www.ekhyhing.ee/tegevused/kvaliteedi-tagamine/kvaliteedimargis)