Põdra poolt äranäritud ja mahalangenud puu tüvi

Tahvliprogramm II kooliastmele – Orienteeru, avasta ja määra

Sihtrühm: 4.-6. Klass

Grupi suurus: kuni 25 last

Ajaline kestus: 2 tundi

Õppekeel: eesti keel

Programmi toimumise aeg: kevad-sügis

Programmi läbiviija: 1 looduskooli juhendaja

Vahendid: 8 ümbristega tahvelarvutit

Eesmärgid:

 • Julgustada õpilasi oma grupiga iseseisvalt metsas liikuma
 • Õpime looduskeskkonnas kasutama kompassi ja määrama ilmakaari
 • Märkamisoskuse ja analüüsivõime arendamine
 • Tähtsamate puu-, taime- ja loomaliikide õpetamine
 • Tahvelarvuti erinevate kasutusfunktsioonide õpetamine
 • Tegevuste kaudu õppimine
 • Koostööoskuse arendamine vahetus keskkonnas
 • Loomade tegevusjälgede otsimine
 • Koolis õpitavate ainete integratsioon

 

Toimumise koht: retk toimub Muraste looduskooli kõrval parkmetsas

Lisainfo: riietuda palume vastavalt ilmale (programm toimub täies mahus õues), märja ilma puhul jalga kummikud. Piknikusoovi korral palume võtta kaasa igal lapsel oma seljakotiga söök ja jook (palume eelistada loodus- ja tervisesõbralikku toitu). Rajal ei ole võimalik liikuda ratastooliga.

Ootused õpetajale: tutvustada õpilastele eelnevalt programmi teemat. Peale retke toimumist jätkata teema läbimist koolis. Korrata nähtut/kuuldut. Kaasasoleva õpetaja roll programmis on retkejuhi toetamine suhtlemises õpilastega. Programmi ajal abistab õpetaja üldise korra hoidmisel.

 

Tegevused:

1. Sissejuhatus Muraste Looduskooli õuel (20 minutit)

Eelseisva programmi tutvustus, retkejuht küsitleb õpilasi, et teada saada, mida retkelised tänasest teemast juba teavad.

Jaotame õpilased 3- kuni 4-liikmelisteks gruppideks kasutades erinevatest puuliikidest valmistatud klotse, mille järgi moodustuvad grupid. Õpilased proovivad ära arvata, millisest puuliigist nende käes olevad klotsid on tehtud.

Enne tahvelarvutite kättejagamist teeme ühe liikumismängu, kus eelnevalt on staadionile paigaldatud puidust tokid ilmakaarte nimedega. Juhendaja nimetab ükshaaval ilmakaari ning õpilased otsivad üles õige ilmakaare .

Jagatakse kätte tahvelarvutid ning sisestatakse gruppide nimed. Avatakse ühiselt tahvelarvuti rakendus ning juhendaja räägib, kuidas tahvelarvutit kasutada ning reeglid:

 • Iga kahe küsimuse tagant vahetatakse grupi siseselt õpilast, kes kannab tahvelarvutit
 • Õpilane, kes kannab tahvelarvutit samal ajal joosta ei tohi
 • Küsimustele vastamise kiirus ei ole oluline – tegemist ei ole võistlusega
 1. Teema käsitlusTahvelarvutiga metsas liikumine ja küsimuspunktide otsimine kestusega 1 tund ja 20 minutit.

Õpilased otsivad ja läbivad iseseisvalt enda valitud järjekorras kuni 15 vaatluskohta ning vastavad neis kohtades avanevatele küsimustele. Programmi kestel läbitakse kuni 3 km pikkune marsruut. Küsimuste vahel on 2-3 loomingulist ülesannet  (nt teha foto etteantud stsenaariumiga).

 • Ilmakaarte õppimine-kordamine
 • Õpitakse tundma tähtsamaid taime-, roomaja- ja kahekpaiksete, imetaja- ja linnuliike kasutades tahvlites olevaid määrajaid
 • Mis vahe on puul, põõsal, puhmal ja rohttaimedel?
 • Heitlehine vs igihaljas puu/põõsas/puhmas
 • Otsitakse loodusest loomade tegevusjälgi
 • Orienteerumine metsas
 • Positsioneeritakse ennast kaardil ning määratakse mõnede lähedal asuvate suuremate asulate kaugused ning suunad ilmakaarte järgi
 • Tehakse fotosid etteantud stsenaariumi alusel
 1. Kokkuvõte Looduskooli õuel (20 minutit)

Kokkuvõtva ringi lõpus jagame ka õpetaja ja lastega koduülesannet, mis aitab metsas õpitut paremini kinnistada ning koolis õpituga paremini seostada.

 

Kvaliteedimärgis: Programmile on antud kvaliteedimärgis Murakas – “Läbimõeldud programm” (https://www.ekhyhing.ee/tegevused/kvaliteedi-tagamine/kvaliteedimargis)