Keila-Joa parkmetsa ja jõe programm

Keila-Joa parkmetsa ja jõe programmis õpime tundma erinevaid pargitüüpe. Miks on pargid loodud ja millised on põhilised stiilid (prantsuse-inglise). Keila-Joa kui üks parimaid inglise stiilis parke. Keila jõgi ja selle vaheldusrikas alamjooks annab meile võimaluse tutvuda vooluveekogude ja nende osadega. Mis on valgala, kärestik. Kes on siirdekala, milliseid veelinde kohtame.

Kevadistel programmidel näeme tavapärasest varasemat looduse tärkamist (jõe orust tingitud soojem kliima). Sügiseste programmide puhul võib õnnestuda näha lõheliste rännet.

Sihtgrupp: lasteaed, 1-3 kl I kooliaste, 4-6 kl II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste

Õppekeel: eesti keel

Grupi suurus: kuni 25 last

Ajaline kestus: 2-3 tundi (sõltuvalt kooliastmest)

Programmi toimumise aeg: lumevabal ajal kevad-sügis

Programmi läbiviija: 1 looduskooli juhendaja

Toimumise koht: retk algab Keila-Joa RMK parklast ja toimub kõrvalasuvas parkmetsas

 

Lisainfo: riietuda palume vastavalt ilmale (programm toimub täies mahus õues), märja ilma puhul jalga kummikud. Kuna programm toimub reeglina hommikusel ajal siis ka ilusa ilmaga võib olla rohi põlvekõrguselt niiske! Piknikusoovi korral palume võtta kaasa igal lapsel oma seljakotiga söök ja jook (palume eelistada loodus- ja tervisesõbralikku toitu). Raja läbimisel tuleb arvestada loodusliku maastiku, kõrgustevahe ja treppidega. Kaasasoleva õpetaja roll programmis on retkejuhi toetamine suhtlemises õpilastega. Programmi ajal abistab õpetaja üldise korra hoidmisel.

Ootused õpetajale: tutvustada õpilastele eelnevalt programmi teemat ning asukohta. Võimalusel alustada teema tutvustaisega juba koolis, et looduses liikudes oleks õpilastel võimalus omandatud teadmisi rakendada praktikasse. Peale retke toimumist jätkata teema läbimist koolis. Korrata nähtut/kuuldut. Kaasasoleva õpetaja roll programmis on retkejuhi toetamine suhtlemises õpilastega. Programmi ajal abistab õpetaja üldise korra hoidmisel.


Eesmärgid:

Lasteaed, 1-3 kl:

 • õppida eristama erinevaid puid. Tunda peamised puuliigid ära lehtede järgi
 • eristada parki ja metsa
 • tutvuda pargi kui elukeskkonnaga
 • teha vahet erinevatel veekogudel
 • Siduda praktiline looduse tundmine ja koolis õpitu

 4-9 kl:

 • saada teadmisi parkide ajaloo kohta Eestis Keila-Joa vabakujulise pargi näitel
 • leida erinevusi ja sarnasusi inimese poolt kujundatud ja looduslike maastike vahel
 • õppida tundma levinumaid kodu- ja võõramaiseid puu ja põõsaliike
 • saada teadmisi jõgede kujunemisest Keila jõe näitel (tekkimine ja jõe osad)
 • tutvuda jõe kui elukeskkonnaga
 • suur ja väike veering
 • arutleda jõgede tähtsuse ja keskkonnaprobleemide üle
 • saada teadmisi rohelise energia ja Keila-Joa hüdroelektrijaama ajaloost ja tänapäevast
 • harjutada kaardiga töötamise oskusi (kaardi ja maastiku vaatluste võrdlus, tingmärgid ja ilmakaared)
 • Siduda praktiline looduse tundmine ja koolis õpitu

 

Sisu kirjeldus:

Sissejuhatus raja alguspunktis, 15 min

– Tervitusring

– Eesseisva retke tutvustus

– Retkejuht uurib grupilt, mida retkelised juba sellest teemast koolis on teada saanud ja mida nad ootavad retkelt

– Loodusesõbra meelespea

 

Teema käsitlus: Praktiline loodusretk kestusega 1,5 – 2,5 tundi sõltuvalt kooliastmest ja ilmastikuoludest.

Looduskaitse – rahvuspargid, looduskaitsealad. Kas park on looduskaitseala?
Erinevad metsatüübid ja kuidas eristub parkmets pargist. Õpime eristama pargi stiile.

Keila-Joa parkmetsas õpime eristama looduslikku metsa ja parkmetsa. Tutvume inimese poolt kujundatud maastiku, loodusliku maastiku (luited) ja parkmetsa istutatud võõrliikidega.

Parkmetsas elavad linnud, loomad. Käsitleme eeskätt neid, kelle tegevust või tegevusjälgi õnnestub vaadelda.

Kasutades maastikukaarti õpime tundma leppemärke ja liigume kaardi abil jõe vastaskaldale.

Erinevad voolu veekogud, kuidas jõgi tekib, jõe erinevad osad (vaatleme praktikas).

Jões olevad kivimid ja kuidas tekib liiv?

Kaardi erinevate maastike – vormide eristamine.

Roheline energia – tänapäev, ajalugu.

Jõega seotud taimed, linnud ja kalad.

Keskkonnaprobleemid jõgedel, jõe tähtsus (suur veeringe, magevesi).

Programmi käigus tehakse läbi vähemalt üks praktiline mäng vastavalt kooliastmele. Selleks võib olla nii objektide leidmine kaardil, puu kõrguse mõõtmine või jõe füüsikaliste omaduste mõõtmine. Juhendaja selgitab ohutusmeetmeid jõe ääres liikudes.

Programm ei käsitle kultuuripärandit (Keila-Joa mõis ja ajalugu).

Retke teises pooles on 15-30 min söögipaus, mis toimub looduses (piknikuplats ei ole eraldi ettevalmistatud).

 

Kokkuvõte ja lõpuring retke lõpp-punktis 15 min

Kokkuvõtva ringi lõpus jagame ka õpetaja ja lastega koduülesannet, mis aitab metsas õpitut paremini kinnistada ning koolis õpituga paremini seostada.

 

Vahendid: Keila-Joa parkmetsa kaart. A4 leht mõõtevahendi meisterdamiseks. Ajavõtmise vahend (kell, mobiiltelefon vms peab olema lastel endal 4-5 peale).

 

Seos õppekavaga:

I kooliaste:

2.1.4.2. Aastaajad

2.1.4.3. Organismid ja elupaigad

2.1.4.4. Mõõtmine ja võrdlemine

2.1.4.7. Organismide rühmad ja kooselu

2.1.4.10. Minu kodumaa Eesti

II kooliaste:

2.1.6.5. Jõgi ja järv. Vesi kui elukeskkond

2.1.6.8. Pinnavormid ja pinnamood

2.1.6.12. Mets elukeskkonnana

2.1.6.17. Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis

2.1.9.1. Inimene uurib loodust

2.1.9.3. Loodusnähtused

III kooliaste:

2.2.4.5. Taimede tunnused ja eluprotsessid

2.2.4.9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse

2.3.4.1. Kaardiõpetus

2.3.4.3. Pinnamood

2.3.4.5. Kliima

2.3.4.6. Veestik

2.3.4.10. Euroopa ja Eesti veestik

 

Kvaliteedimärgis: Programmile on antud kvaliteedimärgis Murakas – “Läbimõeldud programm” (https://www.ekhyhing.ee/tegevused/kvaliteedi-tagamine/kvaliteedimargis)