Väike poiss kallistab puud

Loodusõppeprogrammid

Looduskoolis pakutavad õppeprogrammid tutvustavad Muraste mitmekesist loodust erinevatel aastaaegadel. Mängulised loodusretked pakuvad põnevaid avastusi ning kinnistavad lasteaias ning koolis õpitut.

Kõik programmid kohandatakse õpetaja ja looduskooli poolse juhendaja koostöös vastavalt grupi vajadustele ja soovidele.

Pakume ka õppetundi kooli õues või lähiümbruses teile sobival teemal (vt õppeprogrammide kirjeldusi, kokkuleppel saame programme teha ka teemadel, mis õppeprogrammide nimekirjas ei kajastu). Tund kestab üldjuhul 1,5 tundi ja maksab 150€.

Samuti pakume Val Rajasaare juhendatud linnuretki Murastes ja mujal nii suurematele lastele kui täiskasvanutele nii eesti kui vene keeles. Täpsema info jaoks võta ühendust meie koordinaatoriga.

Õppeprogrammid

Viime läbi ka sünnipäevaretki!

Hinnad

Ühe retkejuhiga programm maksab 150 € (optimaalne grupi suurus 20 last). Suurema grupiga on vajalik kaks retkejuhti.
Vajadusel saame aidata ka bussifirma leidmisega.

Projekti kirjutamine

Kool või lasteaed saab ise programmidele tulekuks KIKist lihtsustatud korras toetust taodelda. Täpsemalt loe taotlemise kohta KIKi kodulehelt (KIKi keskkonnaprogrammist, Toetused koolidele ja lasteaedadele). Arvestama peab taotluse menetlemiseks kuluva ajaga, näiteks veebruari vooru projekti kirjutades saab programmidele tulla alles järgmisel õppeaastal.

Kui taotlete programmidele tulekuks KIKist raha, palun pöörduge kindlasti meie looduskooli koordinaatori Karoliina Lassi poole ja leppige kokku programmi teema ja orienteeruv aeg Murastesse tulekuks. Koordinaatori käest saate seejärel kinnituskirja/hinnapakkumise, mille saate KIKi taotlusele lisada.

Lisainfot saate KIKi kodulehelt, otse nende spetsialistidelt või meie looduskooli koordinaatorilt.