Kollane putukas lähivaates

Avastusretk looduse igapäevaellu

Loodus meie ümber on imeline. Paaritunnisel retkel liigume mööda erinevaid Muraste looduskooli radasid ja vaatleme loodust meie ümber. Pöörame tähelepanu aastaajast tulenevatele erinevustele, kasutame looduse avastamiseks ja märkamiseks erinevaid meeli.

 

Sihtrühm: lasteaed (eelkooliealised) ja I kooliaste (1-3 kl)

Grupi suurus: kuni 25 last

Ajaline kestus: 2 – 2,5 tundi

Õppekeel: eesti keel

Programmi toimumise aeg: aastaringselt

Programmi läbiviija: üks looduskooli juhendaja

Toimumise koht: retk algab ja lõpeb Muraste looduskooli juures. Matkame Muraste looduskooli õpperadadel. Tegemist on pinnasradadega, mis märjal ajal võivad olla porised. Radadel ei ole võimalik liikuda ratastooliga.

Lisainfo: riietuda palume vastavalt ilmale ja märja ilma puhul vajalikud veekindlad jalanõud  (programm toimub täies mahus õues).

Piknikusoovi korral palume võtta kaasa igal lapsel oma seljakotiga söök ja jook (palume eelistada loodus- ja tervisesõbralikku toitu).

Ootused õpetajale:

Kaasasoleva õpetaja roll programmis on retkejuhi toetamine suhtlemises õpilastega. Programmi ajal abistab õpetaja üldise korra hoidmisel.

 

Sisu kirjeldus: mänguline metsaretk 2-2,5 tundi

Sissejuhatus raja alguspunktis 15 minutit

–  Tervitusring – lähtudes grupist valime sobiva mängu ühtse meeskonnatunde tekitamiseks

– Eesseisva retke tutvustus. Tutvustame Muraste looduskooli ning tänase

päeva kava. Räägime võimalikest ohtudest, millele tähelepanu pöörata.

– Loodusesõbra meelespea – tuletame meelde, et looduskeskkond on

elusorganismide kodu ning meie ülesandeks on nende igapäevaelu võimalikult

vähe häirida. Räägime vaiksel häälel, jäätmed võtame endaga kaasa, kõnnime ettenähtud radadel. Kes liigub ees ja kellest mööda minna ning maha jääda ei tohi ja millal peatutakse, millise märguande peale kogunetakse.

Teema käsitlus: Praktiline loodusretk kestusega 1,5-2 tundi.

  • Looduse märkamine ja võrdlemine aastaajast tulenevalt.
  • Saada sõbraks loodusega ja õppida märkama looduskeskkonnas valitsevaid seoseid.
  • Retke käigus suurendada laste teadlikkust keskkonnast,vastutustunnet, looduse hoidmist, säästvat suhtumist.
  • Elusloodus ja eluta loodus
  • Õpitakse tundma mõningaid taime- ja loomaliike, keda näeme oma retkel või kelle tegevusjälgi me leiame.
  • Okaspuud ja lehtpuud. Heitlehine vs igihaljas puu/põõsas/puhmas, võrdlemine.
  • Sammal vs samblik.
  • Orienteerumine metsas, loodusmärkide jälgimine.
  • Meelte kasutamine looduses – lisaks vaatamisele ja märkamisele kuulame metsahääli, otsime, mida saab metsas maitsta, nuusutame metsalõhna ja kombime erinevaid „asju“.
  • Looduse kunstiteose märkamine ja ise looduspildi tegemine.

Retke keskel on võimalik teha 15-30 min söögipaus, mis toimub looduses (piknikuplats ei ole eraldi ettevalmistatud).

Kokkuvõte ja lõpuring retke lõpp-punktis 10 minutit. Kordame üle, mida uut ja põnevat me looduses märkasime ja teada saime. See aitab meil meeles hoida retke jooksul kogetu ja õpitu ning ühtlasi osa saada ka üksteise huvitavamatest tähelepanekutest.

 

Õpitulemused:

– Tunda looduses tegutsemisest rõõmu, aktiivne liikumine, erinevate meeltega kogemuse saamine.

– Huvi tekitamine looduse vastu – laps ise uurib, avastab ja kogeb.

– Klassiga õppekäigul üksteis ja loodusega arvestamine.

– Märkamisoskuse, arutelu, analüüsivõime ja looduse tunnetamise arendamine.

– Õppida nägema looduskeskkonnas valitsevaid seoseid.

– Tähtsamate puu-, taime- ja loomaliikide õppimine.

– Metsas orienteerumine, loodusmärkide jälgimine.

– Aastaaegadest tulenevate muutuste märkamine ja mõtestamine.

– Varem õpitu kogemine vahetus keskkonnas.

– Arendada lapse loovust – looduspildi tegemine looduslikest vahenditest.

– Kujundada aktiivset ja sallimatut suhtumist looduse kahjustamise suhtes.

– Suurendada laste teadlikkust keskkonnast, vastutustunnet, looduse hoidmist, säästvat suhtumist.

 

Meetodid:

Programmis läbiviidavad praktilised tegevused ja valitud aktiivõppemeetodid on eakohased. Sisu paremaks omandamiseks viiakse läbi erinevaid mänge ja tegevusi, mille eesmärgiks on huvi tekitamine looduse vastu – laps ise uurib, avastab ja kogeb; võrdlemine; otsimine loodusest; aktiivne liikumine; detailide märkamine; õppekäigul üksteisega ja loodusega arvestamine; lapse enda loovus ning erinevate meeltega kogemuste saamine (kompimine, nuusutamine, vaatamine, kuulamine, maitsmine).

 

Seos riikliku õppekavaga:

Alusharidus:

kodukoha loodus, muutused looduses, loodusest hoolimine, elukeskkond, inimese mõju loodusele, suhtlemine, jutustamine ja kuulamine, suurused ja mõõtmine, liikumismängud

I kooliaste:

aastaajad, organismid ja elupaigad, organismide rühmad ja kooselu

 

Kvaliteedimärgis: Programmile on antud kvaliteedimärgis Murakas – “Läbimõeldud programm” (https://www.ekhyhing.ee/tegevused/kvaliteedi-tagamine/kvaliteedimargis)