Pruunikas-läbipaistev leht lähivaates

Tahvliprogramm IV kooliastmele – Põhja-Eesti pank ja elu Maal

Sihtgrupp: 10.-12. klass

Grupi suurus: kuni 25 last

Õppekeel: eesti keel

Programmi toimumise aeg: kevad-sügis

Programmi läbiviija: 1 looduskooli juhendaja

Ajaline kestus:  2 h

Vahendid: 8 tahvvelavutit koos ümbristega, ajatelje sildid 500 miljoni aasta jooksul toimunud sündmustega (2 komplekti).

Eesmärgid:

 • Anda näitlik ülevaade miljonite aastate jooksul toimunud geoloogilistest protsessidest
 • Õppida seostama geoloogilisi protsesse elu arenguga Maal ning seostama neid ka maavarade tekkimisega
 • Õppida tundma Eesti geoloogilist läbilõiget ja maavarasid ning nende geograafilist jaotust – liiv, lubjakivi, graniit, turvas jne.
 • Märkamisoskuse ja analüüsivõime arendamine
 • Anda sisu geoloogiliste ajastute mõistetele – kambrium, ordoviitsium, silur ja devon
 • Eostaimede ja katteseemnetaimede tundmaõppimine
 • Tahvelarvuti erinevate kasutusfunktsioonide õpetamine
 • Teadmiste süvendamine kultuuriloost
 • Koostööoskuse arendamine vahetus keskkonnas
 • Koolis õpitavate ainete integratsioon ja tegevuste kaudu õppimine

 

Toimumise koht: retk toimub Muraste looduskooli kõrval parkmetsas ja Muraste Looduskaitsealal rannikul ning Muraste hiies asuval paeklindil.

Lisainfo: riietuda palume vastavalt ilmale (programm toimub täies mahus õues), märja ilma puhul jalga kummikud. Piknikusoovi korral palume võtta kaasa igal lapsel oma seljakotiga söök ja jook (palume eelistada loodus- ja tervisesõbralikku toitu). Rajal ei ole võimalik liikuda ratastooliga.

Ootused õpetajale: tutvustada õpilastele eelnevalt programmi teemat. Peale retke toimumist jätkata teema läbimist koolis. Korrata nähtut/kuuldut. Kaasasoleva õpetaja roll programmis on retkejuhi toetamine suhtlemises õpilastega. Programmi ajal abistab õpetaja üldise korra hoidmisel.

 

 

 1. Sissejuhatus Muraste mõisa juures (15 minutit)

Eelseisva programmi tutvustus, retkejuht küsib õpilastelt, mida nad tänase retke teemast juba teavad, mida on kooliprogrammis varem käsitletud.

Jaotame õpilased 3- kuni 4-liikmelisteks gruppideks kasutades erinevaid kivimeid – erineva värvitooniga liivakivid, paekivid, gneiss, graniit, telliskivi tükid jne. Õpilased määravad ära enda käes oleva kivimi tekkeprotsessi.

Grupitööna tehakse juhendaja poolt etteantud andmete põhjal liiva peale õigetes proportsioonides geoloogiline ajatelg.

Jagatakse kätte tahvelarvutid ning sisestatakse gruppide nimed. Avatakse ühiselt tahvelarvuti rakendus ning juhendaja räägib, kuidas tahvelarvutit kasutada ning reeglid:

 • Iga kahe küsimuse tagant vahetatakse grupi siseselt õpilast, kes kannab tahvelarvutit
 • Küsimustele vastamise kiirus ei ole oluline – tegemist ei ole võistlusega

 

 1. Teema käsitlusTahvelarvutiga programm, mille vältel liigutakse Muraste Looduskooli juurest Suurupi alumise tuletorni juurde. Retk algab Põhja-Eesti paekaldalt, millest liigutakse alla ning retke lõpuks jõutakse 500 miljoni aasta vanuse kambriumi ajastu liivakivipanga juurde Suurupi rannas.

Retke alguses saavad õpilased grupitöö ülesande teha näitlik ajatelg, kus on näha elu areng viimase 500 miljoni aasta jooksul. Ajateljel märgitakse ära selgroogsete teke, sõnajalgtaimede teke, esimesed kalad ja kahepaiksed, esimesed roomajad ja paljasseemnetaimed, esimesed dinosaurused, imetajad, esimesed katteseemnetaimed, dinosauruste väljasuremine, esimesed inimesed, viimane jääaeg Eesti aladel.

Peale ajatelje mudeli ehitamist algab tahvelarvutitega retk, mille käigus otsivad ja läbivad õpilased etteantud järjekorras kuni 20 vaatluskohta ning vastavad neis kohtades avanevatele küsimustele. Programmi kestel läbitakse u 3,5 km pikkune marsruut. Küsimuste vahel on 2-3 loomingulist ülesannet  (nt teha foto etteantud stsenaariumiga).

 

 1. Kokkuvõte Suurupi tuletorni juures (20 minutit)

Kokkuvõtva ringi lõpus jagame ka õpetaja ja lastega koduülesannet, mis aitab metsas õpitut paremini kinnistada ning koolis õpituga paremini seostada.

 

Kvaliteedimärgis: Programmile on antud kvaliteedimärgis Murakas – “Läbimõeldud programm” (https://www.ekhyhing.ee/tegevused/kvaliteedi-tagamine/kvaliteedimargis)