Lilled puisniidul

Tahvliprogramm III kooliastmele – Läänemeri ja selle rannik

Tahvelarvuti abiga läbitakse rada ja leitakse küsimused mere- ja rannikuteemalistele küsimustele.

 

Eesmärk:

Rand ja meri kui elukeskkond

Tutvuda  rannikumere elustikuga.

Suurendada laste teadlikkust Läänemere keskkonna probleemidest.

 

Sihtgrupp: 7.-9. klass

Grupi suurus: kuni 25 last

Ajaline kestus:  2 h

Õppekeel: eesti keel

Programmi toimumise aeg: kevad-sügis

Programmi läbiviija: 1 looduskooli juhendaja

Vahendid: 8 ümbristega tahvelarvutit

 

Toimumise koht: retk toimub Muraste looduskooli kõrval parkmetsas ja Muraste Looduskaitsealal, hiiemetsas ning mererannikul.

Lisainfo: riietuda palume vastavalt ilmale (programm toimub täies mahus õues), märja ilma puhul jalga kummikud. Piknikusoovi korral palume võtta kaasa igal lapsel oma seljakotiga söök ja jook (palume eelistada loodus- ja tervisesõbralikku toitu). Rajal ei ole võimalik liikuda ratastooliga.

Ootused õpetajale: tutvustada õpilastele eelnevalt programmi teemat. Peale retke toimumist jätkata teema läbimist koolis. Korrata nähtut/kuuldut. Kaasasoleva õpetaja roll programmis on retkejuhi toetamine suhtlemises õpilastega. Programmi ajal abistab õpetaja üldise korra hoidmisel.

 

Tegevused:

 1. Sissejuhatus Suurupi alumise tuletorni juures (20 minutit)

Eelseisva programmi tutvustus, retkejuht uurib õpilastelt, mida nad tänase retke teemast juba on õppinud või teada saanud.

Jaotame õpilased 3- kuni 4-liikmelisteks gruppideks kasutades erinevaid kivimeid – erineva värvitooniga liivakivid, paekivid, gneiss, graniit, telliskivi tükid jne. Õpilased määravad ära enda käes oleva kivimi tekkeprotsessi.

Jagatakse kätte tahvelarvutid ning sisestatakse gruppide nimed. Avatakse ühiselt tahvelarvuti rakendus ning juhendaja räägib, kuidas tahvelarvutit kasutada ning reeglid:

 • Iga kahe küsimuse tagant vahetatakse grupi siseselt õpilast, kes kannab tahvelarvutit
 • Küsimustele vastamise kiirus ei ole oluline – tegemist ei ole võistlusega

 

 1. Teema käsitlus

  Tahvelarvutiga mererannas liikumine ja küsimusepunktide otsimine kestusega 1 tund ja 20 minutit.

Õpilased otsivad ja läbivad iseseisvalt enda valitud järjekorras kuni 15 vaatluskohta ning vastavad neis kohtades avanevatele küsimustele. Programmi kestel läbitakse u 2 km pikkune marsruut. Küsimuste vahel on 2-3 loomingulist ülesannet  (nt teha foto etteantud stsenaariumiga).

 • Läänemere kujunemise ajalugu
 • Läänemere soolsus
 • Läänemere elustik – imetajad, linnud, kalad, selgrootud, vetikad
 • Nelja Läänemere karbi otsimine rannalt ja määramine tahvlis oleva määraja abil
 • Kolme erineva vööndi vetikate otsimine ja määramine
 • Riigid Läänemere kallastel
 • Tuletornid ja meresõit
 • Ohud Läänemere keskkonnale
 • Positsioneeritakse ennast kaardil ning määratakse lähedal asuvate saarte kaugused ning suunad ilmakaarte järgi
 • Tehakse fotosid etteantud stsenaariumi järgi
 • Retke alguses või lõpus võib grupitööna teha liiva peale grupitööna rannalt leitud looduslikest materjalidest Läänemere mudeli koos sügavustega

 

 1. Kokkuvõte Suurupi alumise tuletorni juures (20 minutit)

Kokkuvõtva ringi lõpus jagame ka õpetaja ja lastega koduülesannet, mis aitab metsas õpitut paremini kinnistada ning koolis õpituga paremini seostada.

 

Seos õppekavaga:

2.2.4.9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse

2.3.4.1. Kaardiõpetus

2.3.4.6. Veestik

2.3.4.10. Euroopa ja Eesti veestik

 

Kvaliteedimärgis: Programmile on antud kvaliteedimärgis Murakas – “Läbimõeldud programm” (https://www.ekhyhing.ee/tegevused/kvaliteedi-tagamine/kvaliteedimargis)