Retkejuhid

Val Rajasaar

TÜ – bioloogia, andragoogika, taksidermist, ajakirjanduslikud tööd loodushariduse teemal, uurimustööd rohevõrgustiku ja loomade eksperdina, MTÜ Studio Viridis Loodusharidus ja Muraste looduskooli looja, “Tere, kevad!” eestvedaja, Eesti Keskkonnahariduse Liidu asutajaliige

Karoliina Lass

TÜ – bioloogia (taimeökoloogia magister), Räpina Aianduskool – maastikuehitus, retkejuht ja koordinaator alates 2008

Tauri Purkas

Eesti Maaülikool – keskkonnakorraldus ja -poliitika, loodusgiid ja retkejuht alates 2012

Aime Paeveer

lasteaiaõpetaja alates 1998, retkejuht alates 2008

Urmas Veersalu

TTÜ – sotsiaalteadus, avalik haldus, Luua Metsanduskool – loodusretkejuht, retkejuht alates 2008

Marje Ermel

TÜ – huvijuht-loovtegevuse õpetaja, TLÜ – antropoloogia, retkejuht alates 2015

Piret Meltsas

TLÜ – kasvatusteadused, retkejuht alates 2008

Krista Kutsar

TTÜ – majandus, Haapsalu Kutsehariduskeskus – loodusturism, Räpina Aianduskool – keskkonnakaitse, Luua Metsanduskool – retkejuht; loodusgiidi kutse

Rauno Masing

TÜ – eripedagoogika, TLÜ – antropoloogia, retkejuht alates 2001 Lahemaal ja Murastes