Õuesõppetund Muraste rabas

“Maad on, inimene ei käi. Vett on, laev ei sõida?”

Õuesõppe programm, mis annab õpilastele võimaluse tutvuda raba kui elukeskkonnaga. Proovime omal nahal järgi, kas mõistatus peab paika ning tõesti inimesed rabas liikuda ei saa. Otsime vett, kus laevad sõitma mahuksid. Lisaks pöörame tähelepanu rabas valitsetavatele elutingimustele, saame tuttavaks kohalike taimede ning loomadega. Rabas liikudes jälgime, kuidas on omavahel seotud loodus, kohalik kultuuripärand ja erinevad õppeained. Proovime raba kogeda oma erinevate meelte abil. Tähelepanu pöörame ka sellele, et meil endil oleks looduses ohutu liikuda ning samal ajal me ei kahjustaks oma tegevustega ümbritsevat loodust.

 

Eesmärgid:

 • saada teadmisi rabade kujunemisest Muraste raba näitel (tekkimine ja soo liigid)
 • tutvuda rabaga kui elukeskkonnaga
 • õppida tundma rabaga seotud iseloomulike taimi, loomi ja linde
 • arutleda rabade tähtsuse üle
 • saada teadmisi turba kasutamise ajaloost ja tänapäevast
 • arutleda rabade kasutamisega seotud keskkonnaprobleemide üle
 • tunda looduses tegutsemisest rõõmu!

Sihtgrupp: lasteaed, I, II ja III kooliaste

Õppekeel: eesti

Grupi suurus: kuni 25 last

Ajaline kestus: 2,5-3 tundi

Programmi läbiviija: 1 looduskooli juhendaja

Programmi toimumise aeg: lumevabal ajal kevad-sügis

Toimumise koht: retk algab Muraste looduskooli juurest bussipeatusest ja toimub Muraste rabas. Maastik on kohati raskesti läbitav – kraav, võsa, mustikapuhmad, soine ja olenevalt aastaajast ka vesine.

Programmi seosed keskkonnateadlikkuse ja säästva arengu teemadega?

Lisainfo: selga ilmastikule vastavad riided (programm toimub täies mahus õues), jalga kummikud, kaasa piknikusöök ja -jook (palume eelistada loodus- ja tervisesõbralikku toitu, soovitavalt igal lapsel oma seljakotis). Rajal ei ole võimalik liikuda ratastooliga.

Ootused õpetajale: tutvustada õpilastele eelnevalt programmi teemat ning asukohta. Võimalusel alustada teema tutvustaisega juba koolis, et looduses liikudes oleks õpilastel võimalus omandatud teadmisi rakendada praktikasse. Peale retke toimumist jätkata teema läbimist koolis. Korrata nähtut/kuuldut. Kaasasoleva õpetaja roll programmis on retkejuhi toetamine suhtlemises õpilastega. Programmi ajal abistab õpetaja üldise korra hoidmisel.

 

Sisu kirjeldus:

Sissejuhatus raja alguspunktis 15 minutit

 • Tervitusring – lähtudes grupist valime sobiva mängu/icebreaker tegevuse ühtse meeskonnatunde tekitamiseks
 • Eesseisva retke tutvustus – tutvustame Muraste looduskooli ning käesoleva programmi pealkirja ja sisu. Vaatame üle grupi riietuse ning anname soovitusi mõnusamaks looduses liikumiseks. Räägime võimalikest ohtudest, millele tähelepanu pöörata.
 • Retkejuht uurib grupilt, mida retkelised juba sellest teemast koolis on teada saanud ja mida nad ootavad retkelt
 • Loodusesõbra meelespea – tuletame meelde, et looduskeskkond on elusorganismide kodu ning meie ülesandeks on nende igapäevaelu võimalikult vähe häirida. Räägime vaiksel häälel, jäätmed võtame endaga kaasa, kõnnime ettenähtud radadel ning laseme teistel elada.

Teema käsitlus: Praktiline loodusretk kestusega 2-2,5 tundi. Teemade käsitlemisel võetakse arvesse grupi vanust ning nende eelnevaid teadmisi. Sisu paremaks omandamiseks viiakse läbi erinevaid mänge (otsimine loodusest, detailide märkamine jmt) ning rakendatakse erinevaid meeleelundeid (kompimine, nuusutamine, vaatamine, kuulamine).

 • Soo elukeskkonnana.
 • Soode teke ja paiknemine.
 • Soode areng: madalsoo, siirdesoo ja raba.
 • Elutingimused soos. Soode elustik.
 • Soode tähtsus. Turba kasutamine. Kütteturba tootmise tehnoloogia.
 • Siduda praktiline looduse tundmine ja koolis õpitu

Retke teises pooles on 15-30 min söögipaus, mis toimub looduses (piknikuplats ei ole eraldi ettevalmistatud).

Kokkuvõte ja lõpuring retke lõpp-punktis 15 minutit

Kokkuvõtva ringi lõpus jagame ka õpetaja ja lastega koduülesannet, mis aitab metsas õpitut paremini kinnistada ning koolis õpituga paremini seostada.

 

Seos riikliku õppekavaga:

I kooliaste: aastaajad organismid ja elupaigad organismide rühmad ja kooselu

II kooliaste: soo elukeskkonnana

III kooliaste: ökoloogia ja keskkonnakaitse

 

Kvaliteedimärgis: Programmile on antud kvaliteedimärgis Murakas – “Läbimõeldud programm” (https://www.ekhyhing.ee/tegevused/kvaliteedi-tagamine/kvaliteedimargis)