Noored kuusevõrsed lähivaates

Tahvliprogramm I kooliastmele – Puud pargis ja metsas

Sihtrühm: 1.-3. klass kuni 25 last

Grupi suurus: kuni 25 last

Ajaline kestus: 2 tundi

Õppekeel: eesti keel

Programmi toimumise aeg: kevad-sügis

Programmi läbiviija: 1 looduskooli juhendaja

Vahendid: 8 ümbristega tahvelarvutit

Toimumise koht: retk toimub Muraste looduskooli kõrval parkmetsas

Lisainfo: riietuda palume vastavalt ilmale (programm toimub täies mahus õues), märja ilma puhul jalga kummikud. Piknikusoovi korral palume võtta kaasa igal lapsel oma seljakotiga söök ja jook (palume eelistada loodus- ja tervisesõbralikku toitu). Rajal ei ole võimalik liikuda ratastooliga.

Ootused õpetajale: tutvustada õpilastele eelnevalt programmi teemat. Peale retke toimumist jätkata teema läbimist koolis. Korrata nähtut/kuuldut. Kaasasoleva õpetaja roll programmis on retkejuhi toetamine suhtlemises õpilastega. Programmi ajal abistab õpetaja üldise korra hoidmisel.

Eesmärgid:

 • Märkamisoskuse ja analüüsivõime arendamine
 • Tähtsamate puu-, taime- ja loomaliikide õpetamine
 • Tahvelarvuti erinevate kasutusfunktsioonide õpetamine
 • Tegevuste kaudu õppimine
 • Teadmiste süvendamine kultuuriloost ning metsast
 • Koostööoskuse arendamine vahetus keskkonnas
 • Aastaaegadest tulenevate muutuste märkamine ja mõtestamine
 • Koolis õpitavate ainete integratsioon

 Tegevused:

1. Sissejuhatus Muraste looduskooli õuel (20 minutit)

Eelseisva programmi tutvustus

Ühiselt arutletakse teemadel: Mis on park ja mis on mets? Mis on puu ja mis on põõsas? Miks on mets ja puud tähtsad?

Jaotame õpilased 3- kuni 4-liikmelisteks gruppideks kasutades erinevatest puuliikidest valmistatud klotse, mille järgi moodustuvad grupid. Õpilased proovivad ära arvata, millisest puuliigist nende käes olevad klotsid on tehtud.

Jagatakse kätte tahvelarvutid ning sisestatakse gruppide nimed. Avatakse ühiselt tahvelarvuti rakendus ning juhendaja räägib, kuidas tahvelarvutit kasutada ning reeglid:

 • Iga kahe küsimuse tagant vahetatakse grupi siseselt õpilast, kes kannab tahvelarvutit
 • Õpilane, kes kannab tahvelarvutit samal ajal joosta ei tohi
 • Küsimustele vastamise kiirus ei ole oluline – tegemist ei ole võistlusega

 

 1. Teema käsitlusMetsaretk kestusega 1 tund ja 20 minutit.

Kõik koos liigume looduskooli õuelt mõisa juurde ning edasi vastavalt punktide järjekorrale parkmetsa ja hiide. Vaadeldakse Muraste mõisa ümbruses ning tiigi taguses metsas kasvavaid puid.  Küsimuste vahel on 2-3 loomingulist ülesannet (nt teha foto etteantud stsenaariumiga).

Retke jooksul tehakse kuni 10 vaatluskohas peatus ning vastatakse neis kohtades avanevatele küsimustele. Programmi kestel läbitakse kuni 1 km pikkune tee.

Puuliigid, mida vaadeldakse – kuusk, mänd, tamm, vaher, saar, kask, sarapuu, hobukastan ja hõberemmelgas.

 •       Õpitakse tundma tähtsamaid puu- ja põõsaliike kasutades tahvlites  olevaid määrajaid
 •       Mis vahe on puul, põõsal, puhmal ja rohttaimedel?
 •       Heitlehine vs igihaljas puu/põõsas/puhmas
 •       Otsitakse loodusest loomade tegevusjälgi
 •       Orienteerumine metsas
 •       Tehakse fotosid
 1. Kokkuvõte looduskooli õuel (20 minutit)

Kokkuvõtva ringi lõpus jagame ka õpetaja ja lastega koduülesannet, mis aitab metsas õpitut paremini kinnistada ning koolis õpituga paremini seostada.

 

Kvaliteedimärgis: Programmile on antud kvaliteedimärgis Murakas – “Läbimõeldud programm” (https://www.ekhyhing.ee/tegevused/kvaliteedi-tagamine/kvaliteedimargis)