Tahvliprogrammid

Tahvliprogramme on neljale erinevale kooliastmele:

Sihtrühm: 1.-3. klass kuni 25 last

Grupi suurus: kuni 25 last

Ajaline kestus: 2 tundi

Õppekeel: eesti keel

Programmi toimumise aeg: kevad-sügis

Programmi läbiviija: 1 looduskooli juhendaja

Vahendid: 8 ümbristega tahvelarvutit

Toimumise koht: retk toimub Muraste looduskooli kõrval parkmetsas

Lisainfo: riietuda palume vastavalt ilmale (programm toimub täies mahus õues), märja ilma puhul jalga kummikud. Piknikusoovi korral palume võtta kaasa igal lapsel oma seljakotiga söök ja jook (palume eelistada loodus- ja tervisesõbralikku toitu). Rajal ei ole võimalik liikuda ratastooliga.

Ootused õpetajale: tutvustada õpilastele eelnevalt programmi teemat. Peale retke toimumist jätkata teema läbimist koolis. Korrata nähtut/kuuldut. Kaasasoleva õpetaja roll programmis on retkejuhi toetamine suhtlemises õpilastega. Programmi ajal abistab õpetaja üldise korra hoidmisel.

Eesmärgid:

 • Märkamisoskuse ja analüüsivõime arendamine
 • Tähtsamate puu-, taime- ja loomaliikide õpetamine
 • Tahvelarvuti erinevate kasutusfunktsioonide õpetamine
 • Tegevuste kaudu õppimine
 • Teadmiste süvendamine kultuuriloost ning metsast
 • Koostööoskuse arendamine vahetus keskkonnas
 • Aastaaegadest tulenevate muutuste märkamine ja mõtestamine
 • Koolis õpitavate ainete integratsioon

 Tegevused:

1. Sissejuhatus Muraste looduskooli õuel (20 minutit)

Eelseisva programmi tutvustus

Ühiselt arutletakse teemadel: Mis on park ja mis on mets? Mis on puu ja mis on põõsas? Miks on mets ja puud tähtsad?

Jaotame õpilased 3- kuni 4-liikmelisteks gruppideks kasutades erinevatest puuliikidest valmistatud klotse, mille järgi moodustuvad grupid. Õpilased proovivad ära arvata, millisest puuliigist nende käes olevad klotsid on tehtud.

Jagatakse kätte tahvelarvutid ning sisestatakse gruppide nimed. Avatakse ühiselt tahvelarvuti rakendus ning juhendaja räägib, kuidas tahvelarvutit kasutada ning reeglid:

 • Iga kahe küsimuse tagant vahetatakse grupi siseselt õpilast, kes kannab tahvelarvutit
 • Õpilane, kes kannab tahvelarvutit samal ajal joosta ei tohi
 • Küsimustele vastamise kiirus ei ole oluline – tegemist ei ole võistlusega

 

 1. Teema käsitlusMetsaretk kestusega 1 tund ja 20 minutit.

Kõik koos liigume looduskooli õuelt mõisa juurde ning edasi vastavalt punktide järjekorrale parkmetsa ja hiide. Vaadeldakse Muraste mõisa ümbruses ning tiigi taguses metsas kasvavaid puid.  Küsimuste vahel on 2-3 loomingulist ülesannet (nt teha foto etteantud stsenaariumiga).

Retke jooksul tehakse kuni 10 vaatluskohas peatus ning vastatakse neis kohtades avanevatele küsimustele. Programmi kestel läbitakse kuni 1 km pikkune tee.

Puuliigid, mida vaadeldakse – kuusk, mänd, tamm, vaher, saar, kask, sarapuu, hobukastan ja hõberemmelgas.

 •       Õpitakse tundma tähtsamaid puu- ja põõsaliike kasutades tahvlites  olevaid määrajaid
 •       Mis vahe on puul, põõsal, puhmal ja rohttaimedel?
 •       Heitlehine vs igihaljas puu/põõsas/puhmas
 •       Otsitakse loodusest loomade tegevusjälgi
 •       Orienteerumine metsas
 •       Tehakse fotosid
 1. Kokkuvõte looduskooli õuel (20 minutit)

Kokkuvõtva ringi lõpus jagame ka õpetaja ja lastega koduülesannet, mis aitab metsas õpitut paremini kinnistada ning koolis õpituga paremini seostada.

 

Kvaliteedimärgis: Programmile on antud kvaliteedimärgis Murakas - "Läbimõeldud programm" (https://www.ekhyhing.ee/tegevused/kvaliteedi-tagamine/kvaliteedimargis)

Sihtrühm: 4.-6. Klass

Grupi suurus: kuni 25 last

Ajaline kestus: 2 tundi

Õppekeel: eesti keel

Programmi toimumise aeg: kevad-sügis

Programmi läbiviija: 1 looduskooli juhendaja

Vahendid: 8 ümbristega tahvelarvutit

Eesmärgid:

 • Julgustada õpilasi oma grupiga iseseisvalt metsas liikuma
 • Õpime looduskeskkonnas kasutama kompassi ja määrama ilmakaari
 • Märkamisoskuse ja analüüsivõime arendamine
 • Tähtsamate puu-, taime- ja loomaliikide õpetamine
 • Tahvelarvuti erinevate kasutusfunktsioonide õpetamine
 • Tegevuste kaudu õppimine
 • Koostööoskuse arendamine vahetus keskkonnas
 • Loomade tegevusjälgede otsimine
 • Koolis õpitavate ainete integratsioon

 

Toimumise koht: retk toimub Muraste looduskooli kõrval parkmetsas

Lisainfo: riietuda palume vastavalt ilmale (programm toimub täies mahus õues), märja ilma puhul jalga kummikud. Piknikusoovi korral palume võtta kaasa igal lapsel oma seljakotiga söök ja jook (palume eelistada loodus- ja tervisesõbralikku toitu). Rajal ei ole võimalik liikuda ratastooliga.

Ootused õpetajale: tutvustada õpilastele eelnevalt programmi teemat. Peale retke toimumist jätkata teema läbimist koolis. Korrata nähtut/kuuldut. Kaasasoleva õpetaja roll programmis on retkejuhi toetamine suhtlemises õpilastega. Programmi ajal abistab õpetaja üldise korra hoidmisel.

 

Tegevused:

1. Sissejuhatus Muraste Looduskooli õuel (20 minutit)

Eelseisva programmi tutvustus, retkejuht küsitleb õpilasi, et teada saada, mida retkelised tänasest teemast juba teavad.

Jaotame õpilased 3- kuni 4-liikmelisteks gruppideks kasutades erinevatest puuliikidest valmistatud klotse, mille järgi moodustuvad grupid. Õpilased proovivad ära arvata, millisest puuliigist nende käes olevad klotsid on tehtud.

Enne tahvelarvutite kättejagamist teeme ühe liikumismängu, kus eelnevalt on staadionile paigaldatud puidust tokid ilmakaarte nimedega. Juhendaja nimetab ükshaaval ilmakaari ning õpilased otsivad üles õige ilmakaare .

Jagatakse kätte tahvelarvutid ning sisestatakse gruppide nimed. Avatakse ühiselt tahvelarvuti rakendus ning juhendaja räägib, kuidas tahvelarvutit kasutada ning reeglid:

 • Iga kahe küsimuse tagant vahetatakse grupi siseselt õpilast, kes kannab tahvelarvutit
 • Õpilane, kes kannab tahvelarvutit samal ajal joosta ei tohi
 • Küsimustele vastamise kiirus ei ole oluline – tegemist ei ole võistlusega
 1. Teema käsitlusTahvelarvutiga metsas liikumine ja küsimuspunktide otsimine kestusega 1 tund ja 20 minutit.

Õpilased otsivad ja läbivad iseseisvalt enda valitud järjekorras kuni 15 vaatluskohta ning vastavad neis kohtades avanevatele küsimustele. Programmi kestel läbitakse kuni 3 km pikkune marsruut. Küsimuste vahel on 2-3 loomingulist ülesannet  (nt teha foto etteantud stsenaariumiga).

 • Ilmakaarte õppimine-kordamine
 • Õpitakse tundma tähtsamaid taime-, roomaja- ja kahekpaiksete, imetaja- ja linnuliike kasutades tahvlites olevaid määrajaid
 • Mis vahe on puul, põõsal, puhmal ja rohttaimedel?
 • Heitlehine vs igihaljas puu/põõsas/puhmas
 • Otsitakse loodusest loomade tegevusjälgi
 • Orienteerumine metsas
 • Positsioneeritakse ennast kaardil ning määratakse mõnede lähedal asuvate suuremate asulate kaugused ning suunad ilmakaarte järgi
 • Tehakse fotosid etteantud stsenaariumi alusel
 1. Kokkuvõte Looduskooli õuel (20 minutit)

Kokkuvõtva ringi lõpus jagame ka õpetaja ja lastega koduülesannet, mis aitab metsas õpitut paremini kinnistada ning koolis õpituga paremini seostada.

 

Kvaliteedimärgis: Programmile on antud kvaliteedimärgis Murakas - "Läbimõeldud programm" (https://www.ekhyhing.ee/tegevused/kvaliteedi-tagamine/kvaliteedimargis)

Tahvelarvuti abiga läbitakse rada ja leitakse küsimused mere- ja rannikuteemalistele küsimustele.

 

Eesmärk:

Rand ja meri kui elukeskkond

Tutvuda  rannikumere elustikuga.

Suurendada laste teadlikkust Läänemere keskkonna probleemidest.

 

Sihtgrupp: 7.-9. klass

Grupi suurus: kuni 25 last

Ajaline kestus:  2 h

Õppekeel: eesti keel

Programmi toimumise aeg: kevad-sügis

Programmi läbiviija: 1 looduskooli juhendaja

Vahendid: 8 ümbristega tahvelarvutit

 

Toimumise koht: retk toimub Muraste looduskooli kõrval parkmetsas ja Muraste Looduskaitsealal, hiiemetsas ning mererannikul.

Lisainfo: riietuda palume vastavalt ilmale (programm toimub täies mahus õues), märja ilma puhul jalga kummikud. Piknikusoovi korral palume võtta kaasa igal lapsel oma seljakotiga söök ja jook (palume eelistada loodus- ja tervisesõbralikku toitu). Rajal ei ole võimalik liikuda ratastooliga.

Ootused õpetajale: tutvustada õpilastele eelnevalt programmi teemat. Peale retke toimumist jätkata teema läbimist koolis. Korrata nähtut/kuuldut. Kaasasoleva õpetaja roll programmis on retkejuhi toetamine suhtlemises õpilastega. Programmi ajal abistab õpetaja üldise korra hoidmisel.

 

Tegevused:

 1. Sissejuhatus Suurupi alumise tuletorni juures (20 minutit)

Eelseisva programmi tutvustus, retkejuht uurib õpilastelt, mida nad tänase retke teemast juba on õppinud või teada saanud.

Jaotame õpilased 3- kuni 4-liikmelisteks gruppideks kasutades erinevaid kivimeid – erineva värvitooniga liivakivid, paekivid, gneiss, graniit, telliskivi tükid jne. Õpilased määravad ära enda käes oleva kivimi tekkeprotsessi.

Jagatakse kätte tahvelarvutid ning sisestatakse gruppide nimed. Avatakse ühiselt tahvelarvuti rakendus ning juhendaja räägib, kuidas tahvelarvutit kasutada ning reeglid:

 • Iga kahe küsimuse tagant vahetatakse grupi siseselt õpilast, kes kannab tahvelarvutit
 • Küsimustele vastamise kiirus ei ole oluline – tegemist ei ole võistlusega

 

 1. Teema käsitlus

  Tahvelarvutiga mererannas liikumine ja küsimusepunktide otsimine kestusega 1 tund ja 20 minutit.

Õpilased otsivad ja läbivad iseseisvalt enda valitud järjekorras kuni 15 vaatluskohta ning vastavad neis kohtades avanevatele küsimustele. Programmi kestel läbitakse u 2 km pikkune marsruut. Küsimuste vahel on 2-3 loomingulist ülesannet  (nt teha foto etteantud stsenaariumiga).

 • Läänemere kujunemise ajalugu
 • Läänemere soolsus
 • Läänemere elustik – imetajad, linnud, kalad, selgrootud, vetikad
 • Nelja Läänemere karbi otsimine rannalt ja määramine tahvlis oleva määraja abil
 • Kolme erineva vööndi vetikate otsimine ja määramine
 • Riigid Läänemere kallastel
 • Tuletornid ja meresõit
 • Ohud Läänemere keskkonnale
 • Positsioneeritakse ennast kaardil ning määratakse lähedal asuvate saarte kaugused ning suunad ilmakaarte järgi
 • Tehakse fotosid etteantud stsenaariumi järgi
 • Retke alguses või lõpus võib grupitööna teha liiva peale grupitööna rannalt leitud looduslikest materjalidest Läänemere mudeli koos sügavustega

 

 1. Kokkuvõte Suurupi alumise tuletorni juures (20 minutit)

Kokkuvõtva ringi lõpus jagame ka õpetaja ja lastega koduülesannet, mis aitab metsas õpitut paremini kinnistada ning koolis õpituga paremini seostada.

 

Seos õppekavaga:

2.2.4.9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse

2.3.4.1. Kaardiõpetus

2.3.4.6. Veestik

2.3.4.10. Euroopa ja Eesti veestik

 

Kvaliteedimärgis: Programmile on antud kvaliteedimärgis Murakas - "Läbimõeldud programm" (https://www.ekhyhing.ee/tegevused/kvaliteedi-tagamine/kvaliteedimargis)

Sihtgrupp: 10.-12. klass

Grupi suurus: kuni 25 last

Õppekeel: eesti keel

Programmi toimumise aeg: kevad-sügis

Programmi läbiviija: 1 looduskooli juhendaja

Ajaline kestus:  2 h

Vahendid: 8 tahvvelavutit koos ümbristega, ajatelje sildid 500 miljoni aasta jooksul toimunud sündmustega (2 komplekti).

Eesmärgid:

 • Anda näitlik ülevaade miljonite aastate jooksul toimunud geoloogilistest protsessidest
 • Õppida seostama geoloogilisi protsesse elu arenguga Maal ning seostama neid ka maavarade tekkimisega
 • Õppida tundma Eesti geoloogilist läbilõiget ja maavarasid ning nende geograafilist jaotust – liiv, lubjakivi, graniit, turvas jne.
 • Märkamisoskuse ja analüüsivõime arendamine
 • Anda sisu geoloogiliste ajastute mõistetele – kambrium, ordoviitsium, silur ja devon
 • Eostaimede ja katteseemnetaimede tundmaõppimine
 • Tahvelarvuti erinevate kasutusfunktsioonide õpetamine
 • Teadmiste süvendamine kultuuriloost
 • Koostööoskuse arendamine vahetus keskkonnas
 • Koolis õpitavate ainete integratsioon ja tegevuste kaudu õppimine

 

Toimumise koht: retk toimub Muraste looduskooli kõrval parkmetsas ja Muraste Looduskaitsealal rannikul ning Muraste hiies asuval paeklindil.

Lisainfo: riietuda palume vastavalt ilmale (programm toimub täies mahus õues), märja ilma puhul jalga kummikud. Piknikusoovi korral palume võtta kaasa igal lapsel oma seljakotiga söök ja jook (palume eelistada loodus- ja tervisesõbralikku toitu). Rajal ei ole võimalik liikuda ratastooliga.

Ootused õpetajale: tutvustada õpilastele eelnevalt programmi teemat. Peale retke toimumist jätkata teema läbimist koolis. Korrata nähtut/kuuldut. Kaasasoleva õpetaja roll programmis on retkejuhi toetamine suhtlemises õpilastega. Programmi ajal abistab õpetaja üldise korra hoidmisel.

 

 

 1. Sissejuhatus Muraste mõisa juures (15 minutit)

Eelseisva programmi tutvustus, retkejuht küsib õpilastelt, mida nad tänase retke teemast juba teavad, mida on kooliprogrammis varem käsitletud.

Jaotame õpilased 3- kuni 4-liikmelisteks gruppideks kasutades erinevaid kivimeid – erineva värvitooniga liivakivid, paekivid, gneiss, graniit, telliskivi tükid jne. Õpilased määravad ära enda käes oleva kivimi tekkeprotsessi.

Grupitööna tehakse juhendaja poolt etteantud andmete põhjal liiva peale õigetes proportsioonides geoloogiline ajatelg.

Jagatakse kätte tahvelarvutid ning sisestatakse gruppide nimed. Avatakse ühiselt tahvelarvuti rakendus ning juhendaja räägib, kuidas tahvelarvutit kasutada ning reeglid:

 • Iga kahe küsimuse tagant vahetatakse grupi siseselt õpilast, kes kannab tahvelarvutit
 • Küsimustele vastamise kiirus ei ole oluline – tegemist ei ole võistlusega

 

 1. Teema käsitlusTahvelarvutiga programm, mille vältel liigutakse Muraste Looduskooli juurest Suurupi alumise tuletorni juurde. Retk algab Põhja-Eesti paekaldalt, millest liigutakse alla ning retke lõpuks jõutakse 500 miljoni aasta vanuse kambriumi ajastu liivakivipanga juurde Suurupi rannas.

Retke alguses saavad õpilased grupitöö ülesande teha näitlik ajatelg, kus on näha elu areng viimase 500 miljoni aasta jooksul. Ajateljel märgitakse ära selgroogsete teke, sõnajalgtaimede teke, esimesed kalad ja kahepaiksed, esimesed roomajad ja paljasseemnetaimed, esimesed dinosaurused, imetajad, esimesed katteseemnetaimed, dinosauruste väljasuremine, esimesed inimesed, viimane jääaeg Eesti aladel.

Peale ajatelje mudeli ehitamist algab tahvelarvutitega retk, mille käigus otsivad ja läbivad õpilased etteantud järjekorras kuni 20 vaatluskohta ning vastavad neis kohtades avanevatele küsimustele. Programmi kestel läbitakse u 3,5 km pikkune marsruut. Küsimuste vahel on 2-3 loomingulist ülesannet  (nt teha foto etteantud stsenaariumiga).

 

 1. Kokkuvõte Suurupi tuletorni juures (20 minutit)

Kokkuvõtva ringi lõpus jagame ka õpetaja ja lastega koduülesannet, mis aitab metsas õpitut paremini kinnistada ning koolis õpituga paremini seostada.

 

Kvaliteedimärgis: Programmile on antud kvaliteedimärgis Murakas - "Läbimõeldud programm" (https://www.ekhyhing.ee/tegevused/kvaliteedi-tagamine/kvaliteedimargis)