Tahvliprogrammid

Tahvliprogramme on neljale erinevale kooliastmele:

Eesmärgid:

 • Märkamisoskuse ja analüüsivõime arendamine
 • Tähtsamate puu-, taime- ja loomaliikide õpetamine
 • Tahvelarvuti erinevate kasutusfunktsioonide õpetamine
 • Tegevuste kaudu õppimine
 • Teadmiste süvendamine kultuuriloost ning metsast
 • Koostööoskuse arendamine vahetus keskkonnas
 • Aastaaegadest tulenevate muutuste märkamine ja mõtestamine
 • Koolis õpitavate ainete integratsioon

Sihtrühm: 1.-3.klass

Grupi suurus: klass

Kestus: 2,5 h

Programmi toimumise aeg: kevad-sügis

Programmi läbiviija: 1 looduskooli juhendaja

Toimumise koht: retk algab Muraste looduskooli õuelt ja toimub kõrvalasuvas parkmetsas

Vahendid: 8 ümbristega tahvelarvutit

Lisainfo: selga ilmastikule vastavad riided (programm toimub täies mahus õues), märja ilma puhul jalga kummikud, kaasa piknikusöök ja -jook (palume eelistada loodus- ja tervisesõbralikku toitu, soovitavalt igal lapsel oma seljakotis). Rajal ei ole võimalik liikuda ratastooliga.

 

Sisu kirjeldus:

 1. Sissejuhatus Muraste looduskooli õuel (20 minutit)
  • Eelseisva programmi tutvustus.
  • Ühiselt arutletakse teemadel: Mis on park ja mis on mets? Mis on puu ja mis on põõsas? Miks on mets ja puud tähtsad?
  • Jaotame õpilased 3- kuni 4-liikmelisteks gruppideks kasutades erinevatest puuliikidest valmistatud klotse, mille järgi moodustuvad grupid. Õpilased proovivad ära arvata, millisest puidust nende käes olevad klotsid on tehtud.
  • Jagatakse kätte tahvelarvutid ning sisestatakse gruppide nimed. Avatakse ühiselt tahvelarvuti rakendus ning juhendaja räägib, kuidas tahvelarvutit kasutada ning reeglid:
   1. Iga kahe küsimuse tagant vahetatakse grupi siseselt õpilast, kes kannab tahvelarvutit
   2. Õpilane, kes kannab tahvelarvutit, samal ajal joosta ei tohi
   3. Küsimustele vastamise kiirus ei ole oluline – tegemist ei ole võistlusega
 2. Teema käsitlus: Metsaretk kestusega 1 tund ja 20 minutit
  • Kõik koos liigume looduskooli õuelt mõisa juurde ning edasi vastavalt punktide järjekorrale. Vaadeldakse Muraste mõisa ümbruses ning tiigi taguses metsas kasvavaid puid. Küsimuste vahel on 2-3 loomingulist ülesannet (nt teha foto etteantud stsenaariumiga).
  • Retke jooksul tehakse kuni 10 vaatluskohas peatus ning vastatakse neis kohtades avanevatele küsimustele. Programmi kestel läbitakse kuni 1 km pikkune tee.
  • Puuliigid, mida vaadeldakse – kuusk, mänd, tamm, vaher, saar, kask, sarapuu, hobukastan ja hõberemmelgas.
   • Õpitakse tundma tähtsamaid liike puu- ja põõsaliike kasutades tahvlites olevaid määrajaid
   • Mis vahe on puul, põõsal, puhmal ja rohttaimedel?
   • Heitlehine vs igihaljas puu/põõsas/puhmas
   • Otsitakse loodusest loomade tegevusjälgi
   • Orienteerumine metsas
   • Tehakse fotosid
 3. Kokkuvõte looduskooli õuel (20 minutit)

Eesmärgid:

 • Julgustada õpilasi oma grupiga iseseisvalt metsas liikuma
 • Õpime looduskeskkonnas kasutama kompassi ja määrama ilmakaari
 • Märkamisoskuse ja analüüsivõime arendamine
 • Tähtsamate puu-, taime- ja loomaliikide õpetamine
 • Tahvelarvuti erinevate kasutusfunktsioonide õpetamine
 • Tegevuste kaudu õppimine
 • Koostööoskuse arendamine vahetus keskkonnas
 • Loomade tegevusjälgede otsimine
 • Koolis õpitavate ainete integratsioon

Sihtrühm: 4.-6. klass

Grupi suurus: klass

Ajaline kestus:  2,5 h

Vahendid: 8 ümbristega tahvelarvutit

Programmi toimumise aeg: kevad-sügis

Programmi läbiviija: 1 looduskooli juhendaja

Toimumise koht: retk algab Muraste looduskooli õuelt ja toimub kõrvalasuvas parkmetsas

Lisainfo: selga ilmastikule vastavad riided (programm toimub täies mahus õues), märja ilma puhul jalga kummikud, kaasa piknikusöök ja -jook (palume eelistada loodus- ja tervisesõbralikku toitu, soovitavalt igal lapsel oma seljakotis). Rajal ei ole võimalik liikuda ratastooliga.

Sisu kirjeldus:

 1. Sissejuhatus Muraste Looduskooli õuel (20 minutit)
  • Eelseisva programmi tutvustus
  • Jaotame õpilased 3- kuni 4-liikmelisteks gruppideks kasutades erinevatest puuliikidest valmistatud klotse, mille järgi moodustuvad grupid. Õpilased proovivad ära arvata, millisest puidust nende käes olevad klotsid on tehtud.
  • Enne tahvelarvutite kättejagamist teeme ühe liikumimängu, kus eelnevalt on staadionile paigaldatud puidust tokid ilmakaarte nimedega. Juhendaja nimetab ükshaaval ilmakaari ning õpilased otsivad üles õige ilmakaare toki kiiruse peale.
  • Jagatakse kätte tahvelarvutid ning sisestatakse gruppide nimed. Avatakse ühiselt tahvelarvuti rakendus ning juhendaja räägib, kuidas tahvelarvutit kasutada ning reeglid:
   1. Iga kahe küsimuse tagant vahetatakse grupi siseselt õpilast, kes kannab tahvelarvutit
   2. Õpilane, kes kannab tahvelarvutit samal ajal joosta ei tohi
   3. Küsimustele vastamise kiirus ei ole oluline – tegemist ei ole võistlusega
 2. Teema käsitlus
  • Tahvelarvutiga metsas liikumine ja küsimusepunktide otsimine kestusega 1 tund ja 20 minutit.
  • Õpilased otsivad ja läbivad iseseisvalt enda valitud järjekorras kuni 15 vaatluskohta ning vastavad neis kohtades avanevatele küsimustele. Programmi kestel läbitakse kuni 3 km pikkune marsruut. Küsimuste vahel on 2-3 loomingulist ülesannet  (nt teha foto etteantud stsenaariumiga).
   • Ilmaarte õppimine-kordamine
   • Õpitakse tundma tähtsamaid taime-, roomajate- ja kahekpaiksete, looma- ja linnuliike kasutades tahvlites  olevaid määrajaid
   • Mis vahe on puul, põõsal, puhmal ja rohttaimedel?
   • Heitlehine vs igihaljas puu/põõsas/puhmas
   • Otsitakse loodusest loomade tegevusjälgi
   • Orienteerumine metsas
   • Positsioneeritakse ennast kaardil ning määratakse mõnede lähedal asuvate suuremate asulate kaugused ning suund
   • Tehakse fotosid etteantud stsenaariumi järgi
 3. Kokkuvõte Looduskooli õuel (20 minutit)

Sihtgrupp: 7.-9. klass

Grupi suurus: klass

Kestus: 2,5 h

Programmi toimumise aeg: kevad-sügis

Programmi läbiviija: 1 looduskooli juhendaja

Toimumise koht: retk algab Muraste looduskooli õuelt ja toimub kõrvalasuvas parkmetsas

Vahendid: 8 ümbristega tahvelarvutit

Lisainfo: selga ilmastikule vastavad riided (programm toimub täies mahus õues), märja ilma puhul jalga kummikud, kaasa piknikusöök ja -jook (palume eelistada loodus- ja tervisesõbralikku toitu, soovitavalt igal lapsel oma seljakotis). Rajal ei ole võimalik liikuda ratastooliga.

Sisu kirjeldus:

 1. Sissejuhatus Suurupi alumise tuletorni juures (20 minutit)
  • Eelseisva programmi tutvustus
  • Jaotame õpilased 3- kuni 4-liikmelisteks gruppideks kasutades erinevaid kivimeid – erineva värvitooniga liivakivid, erineva värvitooniga paekivid, gneiss, graniit, telliskivi tükid jne. Õpilased määravad ära enda käes oleva kivimi tekkeprotsesssi.
  • Jagatakse kätte tahvelarvutid ning sisestatakse gruppide nimed. Avatakse ühiselt tahvelarvuti rakendus ning juhendaja räägib, kuidas tahvelarvutit kasutada ning reeglid:
   1. Iga kahe küsimuse tagant vahetatakse grupi siseselt õpilast, kes kannab tahvelarvutit.
   2. Küsimustele vastamise kiirus ei ole oluline – tegemist ei ole võistlusega.
 2. Teema käsitlus
  • Tahvelarvutiga mere rannas liikumine ja küsimusepunktide otsimine kestusega 1 tund ja 20 minutit.
  • Õpilased otsivad ja läbivad iseseisvalt enda valitud järjekorras kuni 15 vaatluskohta ning vastavad neis kohtades avanevatele küsimustele. Programmi kestel liigutakse u 2 km pikkune marsruut. Küsimuste vahel on 2-3 loomingulist ülesannet  (nt teha foto etteantud stsenaariumiga).
   • Läänemere kujunemise ajalugu
   • Läänemere soolsus
   • Läänemere elustik – imetajad, linnud, kalad, selgrootud, vetikad
   • Nelja Läänemere karbi otsimine ja määramine tahvlis oleva määraja abil
   • Kolme erineva vööndi vetikate otsimine ja määramine
   • Riigid Läänemere kallastel
   • Tuletornid ja meresõit
   • Ohud Läänemere keskkonnale
   • Positsioneeritakse ennast kaardil ning määratakse lähedal asuvate saarte kaugused ning suund
   • Tehakse fotosid etteantud stsenaariumi järgi
   • Retke alguses või lõpus võib grupitööna teha liiva peale grupitööna Läänemere mudeli koos sügavustega
 3. Kokkuvõte Suurupi alumise tuletorni juures (20 minutit)

Eesmärgid:

 • Anda näitlik ülevaade miljonite aastate jooksul toimunud geoloogilistest protsessidest
 • Õppida seostama geoloogilisi protsesse elu arenguga Maal ning seostama neid ka maavarade tekkimisega
 • Õppida tundma Eesti geoloogilist aluskorda ning maavarasid ning nende geograafilist jaotust – liiv, lubjakivi, graniit, turvas
 • Märkamisoskuse ja analüüsivõime arendamine
 • Anda sisu mõistetele – kambrium, ordoviitsium, silur ja devon
 • Eostaimede ja katteseemnetaimed tundmaõppimine
 • Tahvelarvuti erinevate kasutusfunktsioonide õpetamine
 • Teadmiste süvendamine kultuuriloost
 • Koostööoskuse arendamine vahetus keskkonnas
 • Koolis õpitavate ainete integratsioon ja tegevuste kaudu õppimine

Sihtgrupp: 10.-12. klass

Grupi suurus: klass

Ajaline kestus:  2,5 h

Programmi toimumise aeg: kevad-sügis

Programmi läbiviija: 1 looduskooli juhendaja

Toimumise koht: retk algab Muraste looduskooli õuelt ja toimub kõrvalasuvas parkmetsas

Vahendid: 8 tahvaleavutit koos ümbristega, ajatelje sildid 500 miljoni aasta jooksul toimunud sündmustega (2 komplekti)

Lisainfo: selga ilmastikule vastavad riided (programm toimub täies mahus õues), märja ilma puhul jalga kummikud, kaasa piknikusöök ja -jook (palume eelistada loodus- ja tervisesõbralikku toitu, soovitavalt igal lapsel oma seljakotis). Rajal ei ole võimalik liikuda ratastooliga.

 

Sisu kirjeldus:

 1. Sissejuhatus Muraste mõisa juures (15 minutit)
  • Eelseisva programmi tutvustus
  • Jaotame õpilased 3- kuni 4-liikmelisteks gruppideks kasutades erinevaid kivimeid – erineva värvitooniga liivakivid, erineva värvitooniga paekivid, gneiss, graniit, telliskivi tükid jne. Õpilased määravad ära enda käes oleva kivimi tekkeprotsesssi.
  • Grupitööna tehakse juhendaja poolt etteantud andmete põhjal liiva peale õigetes proportsioonides geoloogiline ajatelg.
  • Jagatakse kätte tahvelarvutid ning sisestatakse gruppide nimed. Avatakse ühiselt tahvelarvuti rakendus ning juhendaja räägib, kuidas tahvelarvutit kasutada ning reeglid:
   1. Iga kahe küsimuse tagant vahetatakse grupi siseselt õpilast, kes kannab tahvelarvutit.
   2. Küsimustele vastamise kiirus ei ole oluline – tegemist ei ole võistlusega.
 2. Teema käsitlus
  • Tahvelarvutiga programm, mille vältel liigutakse Muraste Looduskooli juurest Suurupi alumise tuletorni juurde. Retk algab Põhja-Eesti paekaldalt, millest liigutakse alla ning retke lõpuks jõutakse 500 miljoni aasta vanuse kambriumi ajastu liivakivipanga juurde Suurupi rannas.
  • Retke algus saavad õpilased grupitöö ülesande teha näitlik ajatelg, kus on näha elu areng viimase 500 miljoni aasta jooksul. Ajateljel märgitakse ära selgroogsete teke, sõnajalgtaimede teke, esimesed kalad ja kahepaiksed, esimesed roomajad ja paljasseemnetaimed, esimesed dinosaurused, imetajad, esimesed katteseemnetaimed, dinosauruste väljasuremine, esimesed inimesed, viimane jääaeg Eesti aladel.
  • Peale ajatelje mudeli ehitamist algab tahvelarvutitega retk, mille käigus otsivad ja läbivad õpilased etteantud järjekorras kuni 20 vaatluskohta ning vastavad neis kohtades avanevatele küsimustele.Programmi kestel liigutakse u 3,5 km pikkune marsruut. Küsimuste vahel on 2-3 loomingulist ülesannet  (nt teha foto etteantud stsenaariumiga).
 3. Kokkuvõte Suurupi tuletorni juures (20 minutit)