Lilled puisniidul

Tahvliprogramm III kooliastmele – Läänemeri ja selle rannik

Koostanud: Kadri Tammemägi, Eve Sarap, Triin Tamme, Tiiu Jalakas, Urmas Veersalu

Sihtgrupp: 7.-9. klass

Grupi suurus: klass

Ajaline kestus:  2 h

Programmi läbiviija: 1 looduskooli juhendaja

Sisu kirjeldus:

 1. Sissejuhatus Suurupi alumise tuletorni juures (20 minutit)
  • Eelseisva programmi tutvustus
  • Jaotame õpilased 3- kuni 4-liikmelisteks gruppideks kasutades erinevaid kivimeid – erineva värvitooniga liivakivid, erineva värvitooniga paekivid, gneiss, graniit, telliskivi tükid jne. Õpilased määravad ära enda käes oleva kivimi tekkeprotsesssi.
  • Jagatakse kätte tahvelarvutid ning sisestatakse gruppide nimed. Avatakse ühiselt tahvelarvuti rakendus ning juhendaja räägib, kuidas tahvelarvutit kasutada ning reeglid:
   1. Iga kahe küsimuse tagant vahetatakse grupi siseselt õpilast, kes kannab tahvelarvutit.
   2. Küsimustele vastamise kiirus ei ole oluline – tegemist ei ole võistlusega.
 2. Teema käsitlus
  • Tahvelarvutiga mere rannas liikumine ja küsimusepunktide otsimine kestusega 1 tund ja 20 minutit.
  • Õpilased otsivad ja läbivad iseseisvalt enda valitud järjekorras kuni 15 vaatluskohta ning vastavad neis kohtades avanevatele küsimustele. Programmi kestel liigutakse u 2 km pikkune marsruut. Küsimuste vahel on 2-3 loomingulist ülesannet  (nt teha foto etteantud stsenaariumiga).
   • Läänemere kujunemise ajalugu
   • Läänemere soolsus
   • Läänemere elustik – imetajad, linnud, kalad, selgrootud, vetikad
   • Nelja Läänemere karbi otsimine ja määramine tahvlis oleva määraja abil
   • Kolme erineva vööndi vetikate otsimine ja määramine
   • Riigid Läänemere kallastel
   • Tuletornid ja meresõit
   • Ohud Läänemere keskkonnale
   • Positsioneeritakse ennast kaardil ning määratakse lähedal asuvate saarte kaugused ning suund
   • Tehakse fotosid etteantud stsenaariumi järgi
   • Retke alguses või lõpus võib grupitööna teha liiva peale grupitööna Läänemere mudeli koos sügavustega
 3. Kokkuvõte Suurupi alumise tuletorni juures (20 minutit)