Põdra poolt äranäritud ja mahalangenud puu tüvi

Tahvliprogramm II kooliastmele – Orienteeru, avasta ja määra

Eesmärgid:

 • Julgustada õpilasi oma grupiga iseseisvalt metsas liikuma
 • Õpime looduskeskkonnas kasutama kompassi ja määrama ilmakaari
 • Märkamisoskuse ja analüüsivõime arendamine
 • Tähtsamate puu-, taime- ja loomaliikide õpetamine
 • Tahvelarvuti erinevate kasutusfunktsioonide õpetamine
 • Tegevuste kaudu õppimine
 • Koostööoskuse arendamine vahetus keskkonnas
 • Loomade tegevusjälgede otsimine
 • Koolis õpitavate ainete integratsioon

Sihtrühm: 4.-6. klass

Grupi suurus: klass

Ajaline kestus:  2,5 h

Vahendid: 8 ümbristega tahvelarvutit

Programmi toimumise aeg: kevad-sügis

Programmi läbiviija: 1 looduskooli juhendaja

Toimumise koht: retk algab Muraste looduskooli õuelt ja toimub kõrvalasuvas parkmetsas

Lisainfo: selga ilmastikule vastavad riided (programm toimub täies mahus õues), märja ilma puhul jalga kummikud, kaasa piknikusöök ja -jook (palume eelistada loodus- ja tervisesõbralikku toitu, soovitavalt igal lapsel oma seljakotis). Rajal ei ole võimalik liikuda ratastooliga.

Sisu kirjeldus:

 1. Sissejuhatus Muraste Looduskooli õuel (20 minutit)
  • Eelseisva programmi tutvustus
  • Jaotame õpilased 3- kuni 4-liikmelisteks gruppideks kasutades erinevatest puuliikidest valmistatud klotse, mille järgi moodustuvad grupid. Õpilased proovivad ära arvata, millisest puidust nende käes olevad klotsid on tehtud.
  • Enne tahvelarvutite kättejagamist teeme ühe liikumimängu, kus eelnevalt on staadionile paigaldatud puidust tokid ilmakaarte nimedega. Juhendaja nimetab ükshaaval ilmakaari ning õpilased otsivad üles õige ilmakaare toki kiiruse peale.
  • Jagatakse kätte tahvelarvutid ning sisestatakse gruppide nimed. Avatakse ühiselt tahvelarvuti rakendus ning juhendaja räägib, kuidas tahvelarvutit kasutada ning reeglid:
   1. Iga kahe küsimuse tagant vahetatakse grupi siseselt õpilast, kes kannab tahvelarvutit
   2. Õpilane, kes kannab tahvelarvutit samal ajal joosta ei tohi
   3. Küsimustele vastamise kiirus ei ole oluline – tegemist ei ole võistlusega
 2. Teema käsitlus
  • Tahvelarvutiga metsas liikumine ja küsimusepunktide otsimine kestusega 1 tund ja 20 minutit.
  • Õpilased otsivad ja läbivad iseseisvalt enda valitud järjekorras kuni 15 vaatluskohta ning vastavad neis kohtades avanevatele küsimustele. Programmi kestel läbitakse kuni 3 km pikkune marsruut. Küsimuste vahel on 2-3 loomingulist ülesannet  (nt teha foto etteantud stsenaariumiga).
   • Ilmaarte õppimine-kordamine
   • Õpitakse tundma tähtsamaid taime-, roomajate- ja kahekpaiksete, looma- ja linnuliike kasutades tahvlites  olevaid määrajaid
   • Mis vahe on puul, põõsal, puhmal ja rohttaimedel?
   • Heitlehine vs igihaljas puu/põõsas/puhmas
   • Otsitakse loodusest loomade tegevusjälgi
   • Orienteerumine metsas
   • Positsioneeritakse ennast kaardil ning määratakse mõnede lähedal asuvate suuremate asulate kaugused ning suund
   • Tehakse fotosid etteantud stsenaariumi järgi
 3. Kokkuvõte Looduskooli õuel (20 minutit)