Põhja-Eesti pankrannik

Põhja-Eesti pankrannik

Eesmärgid:

II kooliaste
 • Tutvuda peamiste Eestis leiduvate settekivimitega – teke, omadused, kasutus, leidumine
 • Saada teadmisi Põhja-Eesti pankranniku kohta
III kooliaste
 • Sette- ja tardkivimite moodustumine ja võrdlus
 • Saada teadmisi Põhja-Eesti pankranniku kohta

Sihtgrupp: 5-12. klass

Grupi suurus: kuni 25 last

Ajaline kestus: 2,5 tundi

Programmi toimumise aeg: lumevaba ajal kevad-sügis

Programmi läbiviija: 1 looduskooli juhendaja

Toimumise koht: retk algab Muraste looduskooli juurest bussipeatusest

Lisainfo: selga ilmastikule vastavad riided (programm toimub täies mahus õues), märja ilma puhul jalga kummikud, kaasa piknikusöök ja -jook (palume eelistada loodus- ja tervisesõbralikku toitu, soovitavalt igal lapsel oma seljakotis). Rajal ei ole võimalik liikuda ratastooliga.

Seos õppekavaga: Õppeprogramm toetab 7. kl geograafiatundides õpitavat kivimite teemat.

Sisu kirjeldus:

 1. Sissejuhatus toimub raja alguspunktis 15 minutit
  • Tutvumismäng
  • Eesseisva retke tutvustus
  • Loodusesõbra meelespea
 2. Teema käsitlus: Praktiline loodusretk kestusega 3,5 tundi
  • Mis on Põhja-Eesti klint ja kuidas see tekkinud on
  • Paekivi keemilised ja füüsikalised omadused ning kasutusalad
  • Põlevkivi ja diktüoneemaargilliit (seos paekiviga, kasutus, võimalikud ohud)
  • Pangamets
  • Liivakivi teke, koostis, füüsikalised omadused ja kasutusalad
  • Liiva- ja paekivi astangud meres
 3. Kokkuvõte retke lõpp-punktis 15 minutit
Mängud:
 • Katsed paekiviga
 • Ajaskaala
 • Kiviraja mäng
 • Kompimismäng