Õuesõppetund Vääna rabas

Koostajad: Tauri Purkas, Piret Meltsas

 

Eesmärgid:

  • saada teadmisi rabade kujunemisest Vääna raba näitel (tekkimine ja soo liigid);
  • tutvuda rabaga kui elukeskkonnaga;
  • õppida tundma rabaga seotud iseloomulike taimi, loomi ja linde;
  • arutleda rabade tähtsuse üle;
  • saada teadmisi turba kasutamise ajaloost ja tänapäevast;
  • arutleda rabade kasutamisega seotud keskkonnaprobleemide üle;
  • tunda looduses tegutsemisest rõõmu!

Sihtgrupp: 1-3 II kooliaste, 4-6 kl II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste

Grupi suurus: kuni 25 last

Ajaline kestus: 2,5 tundi

Programmi läbiviija: 1 looduskooli juhendaja

 

Sisu kirjeldus:
Õuesõppe programm, kus on omavahel seotud loodus, kohalik kultuuripärand ja erinevad õppeained. Erinevate meeltega raba kohta teadmiste kogumine/kogemine.

Sissejuhatus toimub raja alguspunktis 15 minutit
Tutvumismäng

Eesseisva retke tutvustus

Loodusesõbra meelespea

Teema käsitlus: Praktiline loodusretk kestusega 2,5 tundi
Soo elukeskkonnana.

Soode teke ja paiknemine.

Soode areng: madalsoo, siirdesoo ja raba.

Elutingimused soos. Soode elustik.

Soode tähtsus. Turba kasutamine. Kütteturba tootmise tehnoloogia.

 

Kokkuvõte retke lõpp-punktis 15 minutit