Merekallas

Mereprogramm

Koostajad: Kadri Tammemägi, Nele Haasma, Krista Kutsar, Liina Pork, Triin Edovald, Marju Alla

Eesmärgid:

 • Rand ja meri kui elukeskkond
 • Tutvuda rannikumere elustikuga: peamised imetajad, linnud, kalad, selgrootud ja taimed
 • Suurendada laste teadlikkust Läänemere keskkonnaprobleemidest

Sihtgrupp: 1.-12. klass

Grupi suurus: kuni 25 last

Ajaline kestus: 3-4 tundi

Programmi läbiviija: 2 looduskooli juhendajat

Sisu kirjeldus:

 1. Sissejuhatus toimub raja alguspunktis 15 minutit
  • Tutvumismäng
  • Eesseisva retke tutvustus
  • Loodusesõbra meelespea
 2. Teema käsitlus: Praktiline loodusretk kestusega 2,5-3,5 tundi
  • Mereäärsed kooslused
  • Rändrahnud
  • Mis on rand? Kuidas tekib liiv?
  • Läänemere soolsus ja kujunemine
  • Võõrliigid
  • Liiva- ja paekivi astangud meres
  • Maakerge
  • Mida seadus reguleerib?
  • Keskkonnaprobleemid seoses Läänemere, imetajate ja kaladega
  • Merega seotud imetajad, linnud ja kalad
 3. Kokkuvõte retke lõpp-punktis 15 minutit
Mängud:

Mereaarete mäng