Putukas veepinnal

Elu tiigis

Koostajad: Kristel Toom, Reet Merenäkk, Kadri Tammemägi

Eesmärgid:

 • Veekeskkonna kui ühe elukeskkonna tähtsustamine
 • Tiigis elavate organismide tutvustamine
 • Keskkonnatundlikkuse arendamine

Sihtgrupp: Lasteaed, algkool, põhikool

Grupi suurus: kuni 25 last

Ajaline kestus: lasteaed 3 tundi, 1.-6. klass 3,5 tundi, 7.-12. klass 4 tundi

Programmi läbiviija: 2 looduskooli juhendajat

Seos õppekavaga:

Programm toetab järgmiste alushariduse õppekava teemade käsitlemist ja kinnistamist:

 • “Kodukoha loodus”
 • “Loomade ja lindude välimus ja käitumine eri aastaaegadel”
 • “Taimed”
 • ” Valguse, soojuse, vee ja toitainete tähtsus taimede ja loomade elus”

Programm toetab järgmiste RÕK-i teemade käsitlemist ja kinnistamist:

 • “Aastaajad”
 • “Minu kodukoht Eestis”
 • “Organismid ja elupaigad”
 • “Organismide rühmad ja kooselu

Sisu kirjeldus:

 1. Sissejuhatus toimub raja alguspunktis 15 minutit
  • Tutvumismäng
  • Loodusesõbra meelespea
  • Piirkonna tutvustus, tiigi tekkelugu
 2. Teema käsitlus 135-195 minutit
  • Tiik kui elukeskkond
  • Kaldaloomastiku ja -taimestiku vaatlemine
  • Veeloomastiku ja -taimestiku vaatlemine
  • Mikroskoopiliste organismide vaatlemine
 3. Kokkuvõte retke lõpp-punktis 30 minutit
Keskkonnamängud:
 • Nimemäng
 • Veeloomade tumm alias
 • Tiigielanikud

Töölehed programmi käigus õpitu kordamiseks ja kinnistamiseks:

 • Tiigielanikud
 • Teod
 • Tiigikeskkond