Putukas veepinnal

Elu tiigis

Eesmärgid:

 • Veekeskkonna kui ühe elukeskkonna tähtsustamine
 • Tiigis elavate organismide tutvustamine
 • Keskkonnatundlikkuse arendamine

Sihtgrupp: lasteaed, algkool, põhikool

Grupi suurus: kuni 25 last

Ajaline kestus: 2,5 tundi

Programmi toimumise aeg: mai-juuni

Programmi läbiviija: 1 looduskooli juhendaja

Toimumise koht: Muraste looduskooli õuel

Lisainfo: selga ilmastikule vastavad riided (programm toimub täies mahus õues), märja ilma puhul jalga kummikud, kaasa piknikusöök ja -jook (palume eelistada loodus- ja tervisesõbralikku toitu). Õuel on võimalik liikuda ratastooliga.

Seos õppekavaga:

Programm toetab järgmiste alushariduse õppekava teemade käsitlemist ja kinnistamist:

 • “Kodukoha loodus”
 • “Loomade ja lindude välimus ja käitumine eri aastaaegadel”
 • “Taimed”
 • ” Valguse, soojuse, vee ja toitainete tähtsus taimede ja loomade elus”

Programm toetab järgmiste RÕK-i teemade käsitlemist ja kinnistamist:

 • “Aastaajad”
 • “Minu kodukoht Eestis”
 • “Organismid ja elupaigad”
 • “Organismide rühmad ja kooselu

Sisu kirjeldus:

 1. Sissejuhatus toimub raja alguspunktis 15 minutit
  • Tutvumismäng
  • Loodusesõbra meelespea
  • Piirkonna tutvustus, tiigi tekkelugu
 2. Teema käsitlus 135-195 minutit
  • Tiik kui elukeskkond
  • Kaldaloomastiku ja -taimestiku vaatlemine
  • Veeloomastiku ja -taimestiku vaatlemine
  • Mikroskoopiliste organismide vaatlemine
 3. Kokkuvõte retke lõpp-punktis 30 minutit
Keskkonnamängud:
 • Nimemäng
 • Veeloomade tumm alias
 • Tiigielanikud

Töölehed programmi käigus õpitu kordamiseks ja kinnistamiseks:

 • Tiigielanikud
 • Teod
 • Tiigikeskkond