Lummu uppunud metsatee

Talv metsas

Programmi eesmärgid:

 • Praktilise looduse tundmise edendamine läbi talvise looduse tutvustamise
 • Märkamisoskuse ja looduse tunnetamise arendamine
 • Keskkonnatundlikkuse süvendamine

Sihtgrupp: kõik vanuseastmed

Grupi suurus: kuni 25 last

Ajaline kestus: lasteaed 2,5 tundi

Programmi toimumise aeg: talv

Programmi läbiviija: 1 looduskooli juhendaja

Toimumise koht: retk algab Muraste looduskooli õuelt ja toimub kõrvalasuvas parkmetsas

Lisainfo: selga ilmastikule vastavad riided ja soojad saapad (programm toimub täies mahus õues), kaasa piknikusöök ja -jook (palume eelistada loodus- ja tervisesõbralikku toitu, soovitavalt igal lapsel oma seljakotis). Rajal ei ole võimalik liikuda ratastooliga.

Seos õppekavaga:

Programm toetab järgmiste alushariduse õppekava teemade käsitlemist ja kinnistamist:

 • “Kodukoha loodus”
 • “Loomade ja lindude välimus ja käitumine eri aastaaegadel”
 • “Taimed”
 • ” Valguse, soojuse, vee ja toitainete tähtsus taimede ja loomade elus”

Programm toetab järgmiste RÕK-i teemade käsitlemist ja kinnistamist:

 • “Aastaajad”
 • “Minu kodukoht Eestis”
 • “Organismid ja elupaigad”
 • “Organismide rühmad ja kooselu”

Sisu kirjeldus:

 1. Sissejuhatus toimub raja alguspunktis 10 minutit.
  • Tervitusmäng
  • Eesseisva retke tutvustus
  • Loodusesõbra meelespea
 2. Teema käsitlus: Mänguline metsaretk kestusega kuni 130-160 minutit.
  • Puude ja põõsaste tundmine pungade ja koore järgi
  • Lindude toidulaud
  • Talikülalised
  • Loomade elu talvises metsas
  • Uurime loomade jälgi lumel ning puudel
 3. Kokkuvõte retke lõpp-punktis 10 minutit
Keskkonnamängud:
 • “Talvised linnukesed”
 • “Loomad, linnud”
 • “Lumehelbeke”

Töölehed loodusharidusliku programmi käigus õpitu kordamiseks ja kinnistamiseks:

 • Kes siin kõndis?
 • Käbid
 • Magab, ei maga
 • Puid ja põõsaid tutvustav abimaterjal õpetajale