Noored kuusevõrsed lähivaates

Tahvliprogramm I kooliastmele – Puud pargis ja metsas

Eesmärgid:

 • Märkamisoskuse ja analüüsivõime arendamine
 • Tähtsamate puu-, taime- ja loomaliikide õpetamine
 • Tahvelarvuti erinevate kasutusfunktsioonide õpetamine
 • Tegevuste kaudu õppimine
 • Teadmiste süvendamine kultuuriloost ning metsast
 • Koostööoskuse arendamine vahetus keskkonnas
 • Aastaaegadest tulenevate muutuste märkamine ja mõtestamine
 • Koolis õpitavate ainete integratsioon

Sihtrühm: 1.-3.klass

Grupi suurus: klass

Kestus: 2,5 h

Programmi toimumise aeg: kevad-sügis

Programmi läbiviija: 1 looduskooli juhendaja

Toimumise koht: retk algab Muraste looduskooli õuelt ja toimub kõrvalasuvas parkmetsas

Vahendid: 8 ümbristega tahvelarvutit

Lisainfo: selga ilmastikule vastavad riided (programm toimub täies mahus õues), märja ilma puhul jalga kummikud, kaasa piknikusöök ja -jook (palume eelistada loodus- ja tervisesõbralikku toitu, soovitavalt igal lapsel oma seljakotis). Rajal ei ole võimalik liikuda ratastooliga.

 

Sisu kirjeldus:

 1. Sissejuhatus Muraste looduskooli õuel (20 minutit)
  • Eelseisva programmi tutvustus.
  • Ühiselt arutletakse teemadel: Mis on park ja mis on mets? Mis on puu ja mis on põõsas? Miks on mets ja puud tähtsad?
  • Jaotame õpilased 3- kuni 4-liikmelisteks gruppideks kasutades erinevatest puuliikidest valmistatud klotse, mille järgi moodustuvad grupid. Õpilased proovivad ära arvata, millisest puidust nende käes olevad klotsid on tehtud.
  • Jagatakse kätte tahvelarvutid ning sisestatakse gruppide nimed. Avatakse ühiselt tahvelarvuti rakendus ning juhendaja räägib, kuidas tahvelarvutit kasutada ning reeglid:
   1. Iga kahe küsimuse tagant vahetatakse grupi siseselt õpilast, kes kannab tahvelarvutit
   2. Õpilane, kes kannab tahvelarvutit, samal ajal joosta ei tohi
   3. Küsimustele vastamise kiirus ei ole oluline – tegemist ei ole võistlusega
 2. Teema käsitlus: Metsaretk kestusega 1 tund ja 20 minutit
  • Kõik koos liigume looduskooli õuelt mõisa juurde ning edasi vastavalt punktide järjekorrale. Vaadeldakse Muraste mõisa ümbruses ning tiigi taguses metsas kasvavaid puid. Küsimuste vahel on 2-3 loomingulist ülesannet (nt teha foto etteantud stsenaariumiga).
  • Retke jooksul tehakse kuni 10 vaatluskohas peatus ning vastatakse neis kohtades avanevatele küsimustele. Programmi kestel läbitakse kuni 1 km pikkune tee.
  • Puuliigid, mida vaadeldakse – kuusk, mänd, tamm, vaher, saar, kask, sarapuu, hobukastan ja hõberemmelgas.
   • Õpitakse tundma tähtsamaid liike puu- ja põõsaliike kasutades tahvlites olevaid määrajaid
   • Mis vahe on puul, põõsal, puhmal ja rohttaimedel?
   • Heitlehine vs igihaljas puu/põõsas/puhmas
   • Otsitakse loodusest loomade tegevusjälgi
   • Orienteerumine metsas
   • Tehakse fotosid
 3. Kokkuvõte looduskooli õuel (20 minutit)