Keila-Joa parkmetsa programm

Eesmärgid:
– saada teadmisi parkide ajaloo kohta Eestis Keila-Joa vabakujulise pargi näitel;
– leida erinevusi ja sarnasusi inimese poolt kujundatud ja looduslike maastike vahel;
– õppida tundma levinumaid kodu- ja võõramaiseid puu ja põõsaliike;
– tutvustada parki kui elukeskkonda;
– harjutada kaardiga töötamise oskusi (kaardi ja maastiku vaatluste võrdlus, tingmärgid ja ilmakaared);
– tunda looduses tegutsemisest rõõmu!

Sihtgrupp: lasteaed, algkool, põhikool

Grupi suurus: kuni 25 last

Ajaline kestus: 2,5 tundi

Programmi läbiviija: 1 looduskooli juhendaja

Programmi toimumise aeg: lumevabal ajal kevad-sügis

Toimumise koht: retk algab Keila-Joa RMK parklast ja toimub kõrvalasuvas parkmetsas

Lisainfo: selga ilmastikule vastavad riided (programm toimub täies mahus õues), märja ilma puhul jalga kummikud, kaasa piknikusöök ja -jook (palume eelistada loodus- ja tervisesõbralikku toitu, soovitavalt igal lapsel oma seljakotis). Rajal ei ole võimalik liikuda ratastooliga.

Sisu kirjeldus:
Õuesõppe programm, kus on omavahel seotud loodus, kohalik kultuuripärand ja erinevad õppeained. Keila-joa parkmetsas õpime eristama looduslikku metsa ja parkmetsa. Tutvume inimese poolt kujundatud maastikega ja parkmetsa istutatud võõrliikidega.

Sissejuhatus toimub raja alguspunktis 15 minutit

Tutvumismäng
Eesseisva retke tutvustus
Loodusesõbra meelespea
Teema käsitlus: Praktiline loodusretk kestusega 2,5 tundi

Erinevad metsatüübid ja kuidas eristub parkmets.
Keila-Joa parkmetsas leiduvad looduslikud ja istutatud puud, põõsad.
Kultuuriline identiteet.
Parkmetsas elavad linnud, loomad.
Kaardi erinevate maastike – vormide eristamine.
Kultuuriline identiteet.

Kokkuvõte retke lõpp-punktis 15 minutit