Keila-Joa parkmetsa programm

Koostajad: Tauri Purkas, Piret Meltsas

Eesmärgid:
– saada teadmisi parkide ajaloo kohta Eestis Keila-Joa vabakujulise pargi näitel;
– leida erinevusi ja sarnasusi inimese poolt kujundatud ja looduslike maastike vahel;
– õppida tundma levinumaid kodu- ja võõramaiseid puu ja põõsaliike;
– tutvustada parki kui elukeskkonda;
– harjutada kaardiga töötamise oskusi (kaardi ja maastiku vaatluste võrdlus, tingmärgid ja ilmakaared);
– tunda looduses tegutsemisest rõõmu!

Sihtgrupp:
Lasteaed, 1-3 kl I kooliaste, 4-6 kl II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste

Grupi suurus: kuni 25 last

Ajaline kestus: 2,5 tundi

Programmi läbiviija: 1 looduskooli juhendaja

Sisu kirjeldus:
Õuesõppe programm, kus on omavahel seotud loodus, kohalik kultuuripärand ja erinevad õppeained. Keila-joa parkmetsas õpime eristama looduslikku metsa ja parkmetsa. Tutvume inimese poolt kujundatud maastikega ja parkmetsa istutatud võõrliikidega.

Sissejuhatus toimub raja alguspunktis 15 minutit

Tutvumismäng
Eesseisva retke tutvustus
Loodusesõbra meelespea
Teema käsitlus: Praktiline loodusretk kestusega 2,5 tundi

Erinevad metsatüübid ja kuidas eristub parkmets.
Keila-Joa parkmetsas leiduvad looduslikud ja istutatud puud, põõsad.
Kultuuriline identiteet.
Parkmetsas elavad linnud, loomad.
Kaardi erinevate maastike – vormide eristamine.
Kultuuriline identiteet.

Kokkuvõte retke lõpp-punktis 15 minutit